Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z Zespołów Antykonfliktowych szkolili się w Rokosowie

Data publikacji 17.10.2013

W dniach 15-16 października w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odbyło się dwudniowe szkolenie dla policjantów z Zespołów Antykonfliktowych z terenu całego kraju. Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, która powołała do życia pierwszy Zespół Antykonfliktowy w strukturach polskiej Policji.

Poznański Zespół Antykonfliktowy powstał jako pierwszy w Polsce. Decyzją Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu został powołany do życia przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Zadania zespołu zostały jasno sprecyzowane w myśl zasady „lepsza siła argumentu niż argument siły.” Jego szeregi jako pierwsi zasilili policyjni negocjatorzy oraz policjanci o odpowiednich predyspozycjach z innych komórek i jednostek organizacyjnych województwa wielkopolskiego.

Początkowo działania policjantów w niebieskich kamizelkach z napisem Anticonflict Team miały charakter pilotażowy. Koncepcja powołania i wykorzystania Nieetatowego Zespołu Antykonfilktowego KWP w Poznaniu powstała na bazie doświadczeń Policji Republiki Czeskiej oraz Policji Landu Dolna Saksonia w Niemczech. Dziś wielu policyjnym dowódcom z terenu Wielkopolski trudno wyobrazić sobie zabezpieczenie imprez masowych czy zgromadzeń bez udziału policjantów z ZAK-u.

Obecnie poznański Nieetatowy Zespół Antykonfliktowy, liczący 20 policjantów, nie jest już jedyny w Polsce. Zespoły takie powstały w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Policjanci z ZAK czynnie uczestniczą w zabezpieczeniach masowych imprez masowych, zgromadzeniach czy protestach.

Z uwagi na coraz liczniejszą grupę funkcjonariuszy realizujących czynności służbowe w Zespołach Antykonfliktowych, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zorganizowała szkolenie dla policjantów z ZAK z terenu całego kraju. Dwudniowe szkolenie odbyło się w dniach 15-16 października w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie. W szkoleniu udział wzięli także policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu a także zaproszeni goście - policjanci z Republiki Czeskiej.

Głównym celem szkolenia była wymiana doświadczeń oraz wypracowanie zasad współpracy, w tym z policjantami oddziałów prewencji policji w sytuacjach zagrożenia dla policjantów Zespołów Antykonfliktowych w przypadku działań w tłumie.

Wszystkich uczestników szkolenia w imieniu organizatora powitała kom. Katarzyna Andrzejczak – Koordynator Zespołu Antykonfliktowego KWP w Poznaniu. Kom. Andrzejczak w swoim wystąpieniu omówiła zasady funkcjonowania poznańskiego Zespołu Antykonfliktowego po zakończeniu EURO 2012, z jednoczesnym przypomnieniem zadań jakie postawiła przed Zespołem największa w Polsce impreza sportowa, a także zapoznała uczestników szkolenia z efektami pracy poznańskiego Zespołu Antykonfliktowego w 2013 roku.

Następnie głos zabrali uczestnicy szkolenia; koordynatorzy Zespołów Antykonfliktowych z Katowic, Radomia i Warszawy. Zasady organizacji i funkcjonowania Zespołów Antykonfliktowych w Republice Czeskiej przybliżyli zaproszeni goście z zagranicy. Jednym z prelegentów szkolenia był podinsp. Andrzej Borowiak - Rzecznik Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, który przeprowadził wykład z zakresu udzielania informacji mediom przez policjantów Zespołów Antykonfliktowych. Zastępca Wydziału Sztab Policji KMP w Poznaniu podkom. Leszek Steinitz zaprezentował uczestnikom szkolenia zasady współpracy dowództwa podoperacji i akcji z członkami ZAK w trakcie zabezpieczenia imprez masowych a nadkom. Marcin Fornalik Dowódca VI Kompanii OPP w Poznaniu przybliżył taktykę działań policjantów oddziałów prewencji w pododdziałach zwartych.

Było to pierwsze i na pewno nie ostatnie wspólne szkolenie policjantów z Nieetatowych Zespołów Antykonfliktowych.

(KWP w Poznaniu / mw)

Powrót na górę strony