Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja promująca projekt „Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego”

Data publikacji 17.10.2013

Dziś w Olsztynie odbyła się konferencja promująca projekt „Na granicy terroryzmu – szkolenia w zakresie reagowania kryzysowego”. Gości powitał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Adam Kołodziejski. Projekt jest realizowany przez Komendę Główną Policji w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Olsztyn jest czwartym miastem otwierającym cykl szkoleń.

Przedsięwzięcie obejmuje szkolenia wraz z ćwiczeniami z zachowania w sytuacjach kryzysowych, w tym w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Szkolenia są skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, GOPR, WOPR oraz przedstawicieli wszystkich w regionie instytucji odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe z 66 gmin i 21 powiatów zlokalizowanych w rejonie wschodniej granicy Polski.

Dziś uroczystą konferencję otworzył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Adam Kołodziejski. Podczas prelekcji głos zabrali przedstawiciele: Komendy Głównej Policji, Związku Powiatów, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz firmy szkoleniowej ASAP24.

Celem ogólnym projektu jest usprawnienie funkcjonowania i zacieśnienie współpracy w zakresie reagowania kryzysowego pomiędzy służbami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz infrastrukturą krytyczną na obszarze wschodniej granicy Unii Europejskiej.

 W trakcie dwudniowych szkoleń planowane jest omówienie procedur oraz potrzeb logistycznych, przećwiczenie procedur związanych między innymi z incydentami i zdarzeniami terrorystycznymi w kontekście reagowania kryzysowego oraz komunikacji kryzysowej, a także wypracowanie wytycznych – zbioru dobrych praktyk i propozycji zmian w obowiązujących przepisach.

(KWP w Olsztynie / mw)

Powrót na górę strony