Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo imprez masowych - pseudokibice a wizerunek Polski w świecie

Data publikacji 18.10.2013

W dniach 17-18 października 2013 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbywa się III seminarium z cyklu "Bezpieczeństwo imprez masowych - pseudokibice a wizerunek Polski w świecie”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol oraz Komendę Główną Policji.

Zebranych gości powitali Komendant Główny Policji, nadinsp. dr Marek Działoszyński oraz Komendant-Rektor WSPol, insp. dr Piotr Bogdalski.

W spotkaniu w Szczytnie biorą udział przedstawiciele Policji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, prokuratury, sądów, służby więziennej, dziennikarze sportowi, przedstawiciele PZPN, Narodowego Centrum Sportu oraz Ekstraklasy S.A.

Celem seminarium jest wskazanie kierunków i sposobów prowadzenia różnorodnych przedsięwzięć w trosce o eliminację elementów przemocy, rasizmu i antysemityzmu podczas imprez masowych, a także wypracowanie odpowiednich procedur i płaszczyzn współpracy wszystkich zainteresowanych środowisk oraz niwelowanie negatywnych skutków wizerunkowych związanych z zachowaniem pseudokibiców.

Organizatorzy seminarium pragną wypracować zasady właściwej polityki poprawy wizerunku RP w omawianym kontekście, jak również stworzyć okazję do wymiany poglądów i doświadczeń, zdobytych między innymi podczas zabezpieczenia EURO 2012, które efektywnie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa obywateli i cudzoziemców, biorących udział w krajowych i zagranicznych imprezach masowych.

(WSPol w Szczytnie / mj)

Powrót na górę strony