Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielimy się doświadczeniami z Brazylią

Data publikacji 21.10.2013

Przedstawiciele brazylijskiej Żandarmerii Wojskowej odwiedzają kraje europejskie, które posiadają duże doświadczenie w zabezpieczaniu imprez masowych. Zebrana wiedza będzie wykorzystana podczas organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Brazylii, w 2014 r. Wczoraj goście z Brazylii spotkali się z Pierwszym Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofem Gajewskim, Komendantem Centrum Szkolenia Policji insp. dr. Romanem Stawickim oraz kierownictwem Komendy Głównej Policji.

Delegacja złożyła wizytę w Centrum Szkolenia Policji i w znajdującym się na terenie szkoły Policyjnym Centrum Dowodzenia. Uczestnikom delegacji przedstawiono prezentację dotyczącą realizacji operacji policyjnej pod kryptonimem „HAT TRICK 2012” oraz zapoznano ich ze strukturą i zadaniami poszczególnych zespołów funkcjonalnych PCD. Omówiono przygotowania, realizację i wnioski dotyczące zabezpieczenia EURO 2012.

Podczas wizyty naszych brazylijskich kolegów zaprezentowano też sprzęt oraz taktykę działań Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

Członkowie delegacji bardzo wysoko ocenili profesjonalizm oraz bogate doświadczenie polskiej Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych. Wyrazili również gotowość współpracy z naszą Policją na poziomie specjalistów i ekspertów z przedmiotowej tematyki.

Zdjęcia i tekst: Tomasz Miciukiewicz WP

Powrót na górę strony