Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

82. Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU

Data publikacji 22.10.2013

"190 krajów - jedna wizja bezpieczniejszego świata" - to temat 82. Zgromadzenia Ogólnego INTERPOLU, które rozpoczęło się wczoraj w Kartagenie w Kolumbii. Trwać ono będzie do 24 października. W tegorocznych obradach bierze udział 630 szefów policji z całego świata, w tym Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński. W spotkaniu uczestniczy też Szef Krajowego Biura Interpolu insp. Rafał Łysakowski.

Zgromadzenie Ogólne jako najważniejszy organ Interpolu decyduje o kluczowych zagadnieniach mających wpływ na politykę Organizacji, obszary jej funkcjonowania i wytycza dalsze kierunki działania Interpolu. Składa się ono z delegatów wyznaczonych przez z kraje członkowskie Organizacji, którzy głosują nad najważniejszymi decyzjami każdorocznego Zgromadzenia, które przybierają formę rezolucji (każdej delegacji przysługuje jeden głos).

W tegorocznych obradach sesji Zgromadzenia Ogólnego bierze udział 630 szefów Policji ze 144 państw, 24 obserwatorów oraz przedstawiciele 12 organizacji międzynarodowych.

Zagadnienia, jakie są tematami tegorocznego spotkania, to próba wypracowania odpowiedzi środowiska międzynarodowego na narastające problemy kryminalne ostatnich lat, takie jak: terroryzm, przestępczość narkotykowa, bezpieczeństwo granic, handel ludźmi oraz stający się coraz większym wyzwaniem dla krajów członkowskich problem wytwarzania i handlu nielegalnymi dobrami. Innymi punktami, które będą głosowane, są: intensyfikacja działań związanych z odzyskiwaniem mienia pochodzącego z przestępstw, system zarządzania danycmi dot. broni palnej i jej śledzenia, zasady finansowania organizacji oraz wyznaczenie ram strategicznych działań Interpolu na lata 2014 – 2016.

Utworzony w 1923 roku w Wiedniu (Polska była jednym z krajów założycielskich) Interpol jest po Organizacji Narodów Zjednoczonych największą organizacją na świecie. Skupia on aż 190 krajów członkowskich. Jego Globalny Systemem Komunikacji I-24/7 umożliwia bezpośrednią wymianę informacji m.in. kryminalnych pomiędzy krajami członkowskimi i policjami praktycznie całego świata. Interpol oferuje swoim państwom członkowskim dostęp do różnego rodzaju baz danych, gdzie możemy znaleźć informacje dotyczące m.in.: poszukiwanych przestępców, osób zaginionych, kradzionych i zagubionych dokumentów, dokumentów administracyjnych, wizerunków dzieci wykorzystywanych seksualnie, broni palnej, DNA, odbitek linii papilarnych, kradzionych pojazdów, czy też dzieł sztuki (jedyna tak obszerna baza na świecie).

Najbardziej znanymi narzędziami, z jakimi można się spotkać na co dzień, są też noty Interpolu. Publikowane są one przez Interpol na wniosek krajów członkowskich chcących zwrócić szczególną uwagę społeczności międzynarodowej na m.in.: groźnych przestępców – Czerwone Noty, zaginione osoby - Żółte Noty, ustalenie miejsca pobytu – Niebieskie Noty, czy też Pomarańczowe Noty wydawane w celu ostrzeżenia o szczególnych wydarzeniach (ucieczki z więzienia, metody działania np. terrorystów itd. ).

Polska bierze bardzo aktywny udział w działaniach Interpolu, jak i korzysta z narzędzi i możliwości technicznych jakie daje Organizacja. Informacje z naszych policyjnych baz danych zasilają bazy danych Interpolu, czyniąc w ten sposób poszukiwania np. osób zaginionych czy też kradzionych pojazdów możliwym na całym świecie. Osoby wobec których zapada decyzja sądowa o poszukiwaniu poza granicami naszego kraju są także wprowadzane do baz Interpolu, tak by ich poszukiwania były skuteczne w 190 krajach członkowskich. Warto tu wspomnieć, iż w ubiegłym roku policjanci i pracownicy policji dokonali ponad 243 000 sprawdzeń interpolowskich baz danych, zarówno podczas wydarzeń o nadzwyczajnym statusie, np. ubiegłoroczne Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, jak też podczas codziennej, rutynowej pracy.

Poza codziennym korzystaniem z baz danych i innych zasobów (np. szkoleniowych) Interpolu nasz kraj uczestniczy w wielu międzynarodowych operacjach Interpolu skierowanych na zwalczanie różnorodnego rodzaju przestępczości kryminalnej, takich jak m.in.: poszukiwania celowe najgroźniejszych przestępców - Infra-Red, zwalczanie międzynarodowej przestępczości związanej z wytwarzaniem i przemytem podrabianych towarów – Black Posejdon, zwalczanie przestępczości samochodowej - Last Border i Invex, handel nielegalnymi lekami - Pangea i inne. Zarówno podczas mistrzostw europy w piłce nożnej, jak i podczas zbliżającego się Światowego Kongresu Klimatycznego korzystaliśmy i będziemy korzystali z pomocy interpolowskich grup IMEST delegowanych do Polski na czas trwania tych wydarzeń.

Jako wyraz m.in. uznania działań Polski na rzecz Interpolu w czerwcu tego roku podczas uroczystości 90-lecia powstania Organizacji nasz kraj odwiedziła z oficjalną wizytą (po raz pierwszy w historii) Pani Prezydent Interpolu Mireille BALLESTRAZZI.

(źródło: BMWP KGP)

 

Powrót na górę strony