Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uczyli się pomagać

Data publikacji 22.10.2013

Od maja do października realizowany był cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla policjantów i pracowników cywilnych policji. Głównym celem projektu było nabycie umiejętności rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcie działań resuscytacji u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt. Łącznie przeszkolono ponad 500 osób.

Zorganizowany przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Katowicach, przy wsparciu kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i środków finansowych z Funduszu Prewencyjnego PZU, cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy skierowany był do policjantów oraz pracowników cywilnych garnizonu śląskiego, ubezpieczonych w grupowym ubezpieczeniu PZU „Policja 2008". Od maja do października 2013 roku przeprowadzono 10 dwudniowych wyjazdowych turnusów, w trakcie których przeszkolono 530 osób. Szkolenia prowadziła kadra ratownicza ze Szpitala MSW w Katowicach oraz ratownicy medyczni z zespołów ratownictwa medycznego i Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich oraz Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Program szkoleń obejmował zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z wytycznymi European Resuscitation Council. Szczególny nacisk położony był na praktyczne umiejętności udzielenia pierwszej pomocy (z użyciem fantomu) oraz defibrylacji z użyciem treningowego defibrylatora. Uczestnicy ćwiczyli przywracanie drożności układu oddechowego, rozpoznanie oddechu i krążenia, uciski klatki piersiowej, sztuczną wentylację bezprzyrządową, wyciąganie pokrzywdzonych z pojazdów, układanie w pozycji bezpiecznej i odwracanie poszkodowanego z pozycji na brzuch.

(KWP w Katowicach / mg)

Powrót na górę strony