Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Komendanta Głównego Policji z Prefektem Generalnym Policji we Francji

Data publikacji 25.10.2013

23 października 2013 w Kartagenie podczas prac 82. Zgromadzenia Ogólnego INTERPOLU Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński oraz insp. Rafał Łysakowski, będący Szefem Krajowego Biura Interpolu, brali udział w roboczym spotkaniu z Prefektem Generalnym Policji we Francji Claudem Balandem.

Spotkanie było jednym z wielu bilateralnych spotkań roboczych, jakie polska delegacja odbyła z najwyższymi przedstawicielami policji innych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem krajów, z którymi najczęściej współpracuje polska Policja. Takim krajem jest na pewno Francja. Komendantowi policji francuskiej towarzyszył podczas spotkania szef francuskiego Biura Krajowego Interpolu. Tematy, jakie były przedmiotem rozmów podczas spotkania, to przede wszystkim  rola policji w utrzymaniu bezpieczeństwa w swoich państwach oraz wspólne projekty Unii Europejskiej, w których policje obu krajów biorą aktywny udział. Ważnym elementem dyskusji były problemy związane z utrzymaniem bezpieczeństwa podczas imprez masowych. Ta tematyka wpisuje się w coroczną współpracę polsko-francuską dotyczącą szkoleń w działaniu oddziałów zwartych we Francji, w których biorą udział także polscy policjanci.

Pan Baland, na prośbę Komendanta Działoszyńskiego, przekazał ofertę szkoleniową dla kadry dowódczej jednostek prewencji oraz zaproponował bezpośrednią współpracę w zakresie zwalczania pseudokibiców przy udziale ekspertów specjalnego wydziału policji francuskiej. Omawiano także problematykę ewentualnego udziału osób z Francji chcących zakłócić rozpoczynający się w następnym miesiącu Warszawie Globalny Szczyt Klimatyczny. Podkreślono fakt, iż polskie i francuskie Biuro Interpolu pozostają w bezpośrednim kontakcie w odniesieniu do pojawiających się nowych informacji związanych z ewentualnymi zagrożeniami Szczytu Klimatycznego.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony