Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada szkoleniowa zorganizowana przez BPiRD KGP

Data publikacji 28.10.2013

W dniach 23 – 25 października 2013 r. Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP zorganizowało w ośrodku Centrum Usług Logistycznych „Hotel Łazienkowski” w Warszawie naradę szkoleniową pn. „Organizacja i koordynacja konwojów osób pozbawionych wolności oraz zakres realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem PID, PdOZ, pokoi przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeń przejściowych”. Zakres tematyczny narady obejmował zagadnienia dotyczące realizacji zadań związanych z organizacją i koordynacją konwojów osób pozbawionych wolności oraz realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem policyjnych miejsc detencji.

W naradzie szkoleniowej wzięli udział Naczelnicy i Zastępcy Naczelników Wydziałów Konwojowych Komend Wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji, a także przedstawiciele szkół policyjnych.

Zorganizowane przedsięwzięcie uświetnili swoimi wystąpieniami też zaproszeni goście. Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej - Pan gen. Paweł Nasiłowski przedstawił zasady funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego. Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka – Pan mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz przybliżył uczestnikom problematykę poruszaną w publikacji „Po prostu człowiek – poradnik antydyskryminacyjny dla jednostek Policji”, zaś przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – Pan Michał Szwast, omówił założenia, realizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, międzynarodowego projektu „Dzieci Pozbawione Wolności: Pomiędzy Wspólnym Dorobkiem a Potrzebą Reform”.

Z uczestnikami narady spotkał się Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinsp. Krzysztof Gajewski, który w swoim wystąpieniu poruszył kwestię wydarzeń nadzwyczajnych, do których dochodzi podczas realizacji konwojów i doprowadzeń oraz w trakcie pełnienia służby w PdOZ i PID, zwracając szczególną uwagę na konieczność podejmowania określonych działań zmierzających do ich eliminacji, w tym postępowania z osobami nietrzeźwymi.

(BPiRD KGP / mw)

Powrót na górę strony