Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada wojewodów i komendantów wojewódzkich Policji

Data publikacji 28.10.2013

W Płocku odbyła się narada komendantów wojewódzkich Policji z wojewodami z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Komendanta Głównego Policji. Celem obrad jest wymiana ogólnopolskich doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych standardów działania w zakresie między innymi bezpieczeństwa imprez masowych oraz zapobiegania przemocy domowej.

Komendanci wojewódzcy policji wraz z wojewodami odbywają naradę, w której uczestniczą także Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, Minister Administracji Cyfryzacji Michał Boni oraz Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński. Odprawa miała na celu wypracowanie wspólnych i jednolitych standardów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych czy zapobiegania przemocy w rodzinie.

- Gwarantem sprawności i bezpieczeństwa państwa jest działanie instytucji w sposób skoordynowany. Służby powinny ze sobą współpracować, a działania powinny być zestandaryzowane – powiedział Bartłomiej Sienkiewicz. Podczas obrad zapowiedziano nowelizację ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. - Z jej zapisów powinni korzystać również organizatorzy imprezy niemasowych. Warto też by każdorazowo korzystali z listy kontrolnej zadań do wykonania (checklisty) – powiedział Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji. Podczas spotkania rozmawiano też o roli zespołów interdyscyplinarnych jako platformy współpracy w przeciwdziałaniu przemocy domowej. - W lubuskiem zrealizowano pilotażowy program, dotyczący szacowania ryzyka w zakresie przemocy domowej. Chcemy, aby był on wykorzystany w całej Polsce – powiedział Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji.

Podczas obrad omawiono współpracę urzędów wojewódzkich oraz komend wojewódzkich Policji w kontekście trybu postępowania administracyjnego.

źródło: www.mazowieckie.pl

fot. Marek Krupa / KGP

  • 28.10.2013

  • 29.10.2013

Powrót na górę strony