Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo w dobie kryzysu

Data publikacji 05.11.2013

„Bezpieczeństwo w dobie kryzysu” - pod takim hasłem wczoraj w Komendzie Głównej Policji odbyła się VI Konferencja Naukowa, w której uczestniczyli między innymi Komendant Główny Policji nadinsp. dr Marek Działoszyński, Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, prof. dr hab. Janusz Czapiński z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Jerzy Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszyscy uczestnicy spotkania starali się odpowiedzieć na pytanie na ile kryzys gospodarczy ma wpływ na stan bezpieczeństwa Polski i innych państw Europy?

Wczoraj o godzinie 10:00 na sali plenarnej Komendy Głównej Policji VI uroczystą konferencję otworzył Komendant Główny Policji nadinsp. dr Marek Działoszyński, który w swoim wystąpieniu przedstawił priorytety, jakimi kieruje się Policja w walce z przestępczością. Podczas prelekcji oprócz Pana Komendanta głos zabrali również: Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, prof. dr hab. Janusz Czapiński z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. nadzw. dr hab. Jerzy Konieczny z Wyższej Szkoły Biznesu, prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst z Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie oraz Prezes Zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Pan Jerzy Owsiak.  

Uczestnicy spotkania stanęli przed problemem jakim jest kryzys gospodarczy, a wraz z nim powiązany kryzys wartości, który od kilku lat determinuje działania globalne, kontynentalne, krajowe oraz lokalne. Jego konsekwencje dostrzega się w różnych obszarach, m.in. w oświacie, opiece społecznej, zabezpieczeniu społecznym, kulturze czy w służbie zdrowia.

Następnie konferencja odbyła się w dwóch panelach dyskusyjnych, podczas których uczestnicy spotkania wymieniali się doświadczeniami pomiędzy nauką a praktyką, w zakresie zadań realizowanych przez podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Marek Działoszyński podkreślał w swoim wystąpieniu jak ważna jest dla formacji, którą kieruje, współpraca ze światem nauki.

Z kolei dr Laura Koba z Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada zaakcentowała istotę świadomości praw człowieka. Według Pani Doktor człowiek zaczyna być osobą bezpieczną, wówczas kiedy ma świadomość tego co mu wolno, a czego nie wolno.

Według prof. Hołysta z kolei nie ma kryteriów pomiaru bezpieczeństwa. Każdy z nas powinien troszczyć się o własne bezpieczeństwo, musi indywidualną treścią wypełniać swoje działanie. Pan Profesor zwrócił uwagę również na fakt, że w społeczeństwie powinna być większa gotowość obywateli do współpracy z Policją.

Wszyscy uczestnicy konferencji byli zgodni, że ważna jest edukacja , a mianowicie uczenie się wzajemnych sposobów działania, a co za tym idzie wymiana doświadczeń pomiędzy nauką, a praktyką w zakresie realizowanych zadań przez wszystkie podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa.

Istotę zagadnienia podsumowała w swoim wystąpieniu Pani prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka z Uniwersytetu Śląskiego mówiąc, że „bezpieczeństwo, rodzi się i dojrzewa w dialogu”.

ik

Powrót na górę strony