Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Komendanta Głównego Policji

Data publikacji 06.11.2013

5 listopada br. w Komendzie Głównej Policji odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Komendanta Głównego Policji. W posiedzeniu wziął udział nadinsp. Marek Działoszyński Komendant Główny Policji, członkowie Rady pod przewodnictwem prof.dr hab. Brunona Hołysta oraz przedstawiciele kierownictwa KGP.

Komendant Główny Policji przedstawił członkom Rady krótko- i długoterminowe cele formacji i propozycje rozwiązań, które mają usprawnić pracę Policji. Omówiono kwestię rejestracji obrazu i dźwięku zdarzeń podczas wykonywania czynności służbowych przez policjantów w miejscach publicznych i nie tylko (w innych miejscach niż wymienione w Ustawie o Policji). Obecnie trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy o Policji w zakresie dopuszczalności utrwalania obrazu i dźwięku. Proponowane w nowelizacji rozwiązanie polega na dodaniu do katalogu uprawnień policjantów przepisu stanowiącego o uprawnieniu policjantów do rejestrowania obrazu i dźwięku w trakcie czynności administracyjno – porządkowych, w tym podejmowanych w miejscach innych niż publiczne przy użyciu środków technicznych.

Członkowie Rady dyskutowali również o sytuacjach kryzysowych związanych z oskarżaniem policjantów o przekroczenia uprawnień, ich medialnym oddźwięku i sposobach walki o dobre imię Policji.

Wartym podkreślenia jest fakt, jak zauważył dr Józef Bukowski, że efektem działań Policji jako instytucji, która każdego dnia realizuje średnio 33 tysiące interwencji, a której funkcjonariusze sumiennie i z narażeniem życia wykonują swoje obowiązki na rzecz bezpieczeństwa obywateli, jest notowany obecnie wysoki poziom zaufania do Policji – jak wynika z badań międzynarodowych zaufanie to kształtuje się na poziomie 55 % - co w porównaniu z innymi krajami europejskimi należy traktować jako sukces tej formacji.

W posiedzeniu Rady Konsultacyjnej udział wzięli nadinsp. Marek Działoszyński Komendant Główny Policji, prof. dr hab. Brunon Hołyst Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, prof. dr hab. Alojzy Nowak Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dr Józef Bukowski Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi, prof. dr hab. Stanisław Pikulski kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego UWM w Olsztynie oraz przedstawiciele kierownictwa Komendy Głównej Policji.

Przedstawiciele Rady Konsultacyjnej wyrazili gotowość wsparcia Policji w pracach nad nową ustawą o Policji oraz nad programami szkolenia funkcjonariuszy.

KGP/mw

Powrót na górę strony