Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja "Bezpieczny Stadion"

Data publikacji 07.11.2013

O bezpieczeństwie meczów piłkarskich Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński rozmawiał z Prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem. Dyskusja była elementem Konferencji "Bezpieczny Stadion". W przedsięwzięciu tym uczestniczyli przedstawiciele Policji, PZPN i Ekstraklasy.

7 listopada w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się XIII Konferencja "Bezpieczny Stadion". Jej uczestnicy omówili zagadnienia związane z organizacją i bezpieczeństwem meczów piłki nożnej.

Komendant Główny Policji przedstawił obecny stan bezpieczeństwa i perspektywy działań na rzecz bezpiecznych meczów piłki nożnej.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek zaproponował przyjęcie oddzielnej ustawy dotyczącej organizacji meczów piłkarskich. Ustawa miałaby jasno określać, za co odpowiada organizator meczu, czyli klub. Wprowadzonoby certyfikaty bezpieczeństwa dla stadionów, które zastąpiłyby obecne pozwolenia na organizację imprezy masowej. Certyfikaty wydawane byłyby przez służby takie jak policja czy straż pożarna na okres roku lub dwóch lat.

Według Bońka można rozważyć rozwiązanie, w którym w ramach identyfikacji skanowany byłby jedynie dowód osobisty osoby kupującej bilet, bez konieczności posiadania karty kibica. Taką propozycję jest w stanie pozytywnie zaopiniować Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński. "W Polsce dokumentem tożsamości jest dowód osobisty, więc jeśli on będzie elementem przypisanym do sprzedaży biletów, to ja nie widzę tutaj żadnych problemów” – powiedział Działoszyński.

Marek Doliński z PZPN poruszył kwestię użycia środków pirotechnicznych. "Słysząc postulaty środowiska kibiców uważam, że powinniśmy podjąć rozmowy na ten temat, ale oczywiście decyzyjność w tym zakresie należy do organów państwowych, czy zgodzą się na kontrolowane użycie środków pirotechnicznych na obiekcie. Mówię o straży pożarnej i policji”. Nadinsp. Marek Działoszyński odpowiedział, że w tym zakresie nie ma zgody policji – "Jeśli pirotechnika, to tylko w sposób zorganizowany i nie w sektorach, gdzie mogłaby zagrażać ludziom".

Komendant Działoszyński odniósł się do postulatu PZPN-u dotyczącego wprowadzenia miejsc stojących na stadionach ekstraklasy. "Uważamy, że miejsca powinny być numerowane, siedzące. Chodzi o identyfikację kibiców za pomocą monitoringu. Jeśli kibice okresowo wstają z tych miejsc, to oczywiście nie ma uwag” – dodał Działoszyński.

W trakcie konferencji nadinsp. Marek Działoszyński odebrał z rąk Prezesa Zbigniewa Bońka podziękowania dla KGP za wkład w organizację i bezpieczeństwo meczów piłki nożnej w sezonie 2012/2013.

Konferencji „Bezpieczny Stadion” towarzyszyła wystawa „Sport-Obiekt”, na której zobaczyć było można najnowocześniejsze rozwiązania dotyczące poprawy bezpieczeństwa na obiektach sportowych oraz gala Fair Play, podczas której wręczono statuetki za wieloletnią pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.

KGP / PAP

Powrót na górę strony