Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie wykorzystania Uniwersalnego Modułu Mapowego

Data publikacji 07.11.2013

Zastępca Komendanta Głównego Policji i Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii podpisali porozumienie w sprawie współpracy w zakresie wykorzystania Uniwersalnego Modułu Mapowego jako modułu wspierającego System Wspomagania Dowodzenia Policji.

W dniu 7 listopada br. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś i Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Pan Kazimierz Bujakowski podpisali porozumienie o współpracy w zakresie wykorzystania Uniwersalnego Modułu Mapowego jako modułu wspierającego działania Policji.

Dwuletnia współpraca partnerów projektu w ramach budowy i integracji modułu mapowego z Systemem Wspomagania Dowodzenia, zaowocowała wspólnie wypracowanym przedsięwzięciem, którego zaimplementowanie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji jako narzędzia rozszerzającego możliwości funkcjonalne Systemu Wspomagania Dowodzenia, przełoży się na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez dostarczenie i wizualizację graficzną aktualnej sytuacji na zarządzanym obszarze. W ramach porozumienia strony zadeklarowały, że będą udzielać sobie wzajemnej pomocy w zakresie prawidłowego i bezawaryjnego działania systemów.

(BŁiI KGP)

Powrót na górę strony