Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór na stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji w Królestwie Niderlandów

Data publikacji 15.11.2013

Komendant Główny Policji podjął decyzję o przeprowadzeniu procedury kwalifikacyjnej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji w Królestwie Niderlandów.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o zgłaszanie kandydatów, którzy winni spełniać następujące kryteria:

 • starszy oficer Policji;
 • co najmniej 10 letni staż w Policji;
 • biegła znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego (min. poziom B2), pożądane posiadanie potwierdzenia znajomości języka angielskiego certyfikatem,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie prowadzenia międzynarodowej współpracy przez Policję;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach terenowych Policji;
 • zgoda przełożonego właściwego w sprawach kadrowych;
 • dobry stan zdrowia.

Kryteria pożądane:

 • doświadczenie wynikające z udziału w przedsięwzięciach policyjnych realizowanych poza granicami kraju, np. udział w misjach pokojowych;
 • staż na stanowiskach kierowniczych w Policji.

Raporty funkcjonariuszy zgłaszających akces przystąpienia do procedury doboru adresowane do Komendanta Głównego Policji należy przesłać z zachowaniem drogi służbowej do dnia 22 listopada 2013 r do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Postępowanie kwalifikacyjne wstępnie zaplanowane jest na dzień 3 grudnia br. i obejmować będzie:

 • pisemny test z języka obcego oraz wiedzy ogólnej w języku angielskim;
 • rozmowę kwalifikacyjną z zakresu wiedzy merytorycznej w tym również współpracy międzynarodowej oraz znajomości języka angielskiego.

Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą test pisemny z języka angielskiego i wiedzy ogólnej.

Do kontaktu w przedmiotowej sprawie wyznaczona została Pani  Pani Ewa Rudka, nr tel sł. 72 120 74, e-mail: ewa.rudka@policja.gov.pl.

(BMWP KGP / mw)

 

 

Powrót na górę strony