Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy z ZHP

Data publikacji 20.11.2013

Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Krzysztof Jarosz oraz Komendant Chorągwi Śląskiej ZHP hm. Andrzej Lichota podpisali wczoraj porozumienie o współpracy. Za propagowanie, pomoc oraz wspieranie projektów realizowanych przez środowiska harcerskie Śląskiej Chorągwi ZHP, szef śląskiego garnizonu Policji otrzymał honorowe wyróżnienie - Harcerski Znak Jakości „Q”.

Wczoraj o godzinie 17.00 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się spotkanie komendantów hufców Związku Harcerstwa Polskiego - należących do struktur Śląskiej Chorągwi ZHP, przedstawicieli śląskiej Policji oraz komendantów powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej. Było one okazją do wzajemnego przedstawienia swojej działalności, a także do odnowienia porozumień o współpracy.

Gospodarzem spotkania był Komendant Chorągwi Śląskiej harcmistrz Andrzej Lichota. Wśród zaproszonych gości byli obecni: I Wicewojewoda Śląski Andrzej Pilot, Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Krzysztof Jarosz, Komendant Szkoły Policji w Katowicach inspektor Jarosław Kaleta oraz Śląski Komendant Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Marek Rączka.

W pierwszej części spotkania Komendant Chorągwi Śląskiej hm. Andrzej Lichota wręczył Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji nadinsp. Krzysztofowi Jaroszowi, Śląskiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Markowi Rączce oraz Komendantowi Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosławowi Kalecie, honorowe wyróżnienia - Harcerski Znak Jakości „Q”.

Następnie osobom szczególnie zasłużonym i wspierającym działalność harcerzy Komendant Chorągwi wręczył srebrne i złote odznaki „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej”.
W dalszej części spotkania przedstawiciele Śląskiej Chorągwi ZHP, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy Wojewódzkiej PSP oraz Szkoły Policji w Katowicach przedstawili prezentacje poświęcone dotychczasowej współpracy i wspólnie zrealizowanym projektom.

W trakcie spotkania zostały podpisane dwa odrębne porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Śląską a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Zaktualizowane porozumienie zawarte pomiędzy Śląską Chorągwią ZHP a KWP w Katowicach obejmuje współpracę w zakresie wspierania własnych przedsięwzięć i działań prospołecznych oraz profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży, a także dorosłych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym.
 
(KWP w Katowicach / mj)

Powrót na górę strony