Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikacja wewnętrzna w Policji - konferencja naukowa

Data publikacji 22.11.2013

W Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa "Komunikacja wewnętrzna w służbach mundurowych". Organizatorem konferencji była Komenda Główna Policji we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i WSUS. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Spraw Wewnętrznych.

W czwartek w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa "Komunikacja wewnętrzna w służbach mundurowych". Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. W specjalnym liście skierowanym do wszystkich uczestników życzył wielu korzyści z obrad podczas konferencji i wymiany poglądów. Komunikacja wewnętrzna jest uznawana za jedną z ważniejszych dziedzin sprawnego zarządzania każdą nowoczesną organizacją.

Udział w konferencji wzięli wszyscy Komendanci Wojewódzcy Policji wraz z Naczelnikami Wydziałów Komunikacji Społecznej, Rzecznikami Prasowymi oraz przedstawiciele innych służb mundurowych - MON, ABW, BOR, Służby Więziennej, Straży Pożarnej, Straży Granicznej. Świat nauki reprezentowali pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

W dniu poprzedzającym konferencję odbyła się odprawa służbowa Komendantów Wojewódzkich Policji z Komendantem Głównym Policji, podczas której omawiano bieżące sprawy ważne dla bezpieczeństwa Polaków i funkcjonowania jednostek policyjnych.

Równocześnie w Będlewie, w ośrodku Polskiej Akademii Nauk odbyły się szkolenia i odprawy dla Naczelników Wydziałów Komunikacji Społecznej, prowadzone przez przedstawicieli Gabinetu Komendanta Głównego Policji. O usprawnieniu polityki informacyjnej i współpracy z mediami dyskutowali również Rzecznicy Prasowi z całego kraju, z insp. dr Mariuszem Sokołowskim na czele.  

Czwartkową konferencję otworzył Rektor Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej, prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz, który przywitał zgromadzonych gości i przypomniał, że komunikacja wewnętrzna to jedno z ważniejszych narzędzi służących do sprawnego zarządzania.

W dalszej kolejności głos zabrał Komendant Główny Policji nadinsp. dr Marek Działoszyński oraz Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji insp. dr Rafał Batkowski. Referat o komunikacji wewnętrznej wygłosił reprezentujący Kancelarię Prezydenta RP minister Jerzy Smoliński.

Następnie swoje wystąpienia mieli poszczególni przedstawiciele służb mundurowych, prezentując praktyczne doświadczenia związane z komunikacją wewnętrzną przez pryzmat własnych formacji.

Naukowy punkt widzenia na temat omawianych kwestii można było poznać dzięki wystąpieniom prof. dr hab. Jacka Wachowskiego i prof. dr hab. Jadwigi Stawnickiej oraz dr Marcina Hermanowskiego.

Komendant Główny Policji wraz z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji podziękowali profesorowi Iwaszkiewiczowi za organizację konferencji, która była dla wszystkich cennym i ciekawym doświadczeniem.

Na zakończenie prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz podziękował wszystkim prelegentom i uczestnikom. Poinformował, że materiały konferencyjne zostaną opublikowane w formie książki, która wzbogaci dostępną literaturę na ten temat. Rektor Uczelni zaprosił wszystkich za rok, na kolejną konferencję poświęconą doskonaleniu metod zarządzania Policją.


(KWP w Poznaniu / mj)

Powrót na górę strony