Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Systematyczne działania małopolskiej Policji przeciw przestępczości pseudokibiców

Data publikacji 22.11.2013

Zwalczanie przestępczości pseudokibiców jest traktowane przez małopolską Policję priorytetowo. Działania w tym zakresie prowadzone są systematycznie – na wielu płaszczyznach. To zarówno rozpracowywanie zorganizowanych grup przestępczych trudniących się na przykład handlem narkotykami na dużą skalę czy zlecaniem pobić, jak też zwalczanie innych zjawisk powiązanych z tymi środowiskami: graffiti, siatki osiedlowych dilerów czy posiadanie niebezpiecznych narzędzi i tzw. ustawki.

Specyfiką środowisk pseudokibiców jest duża hermetyczność i „zmowa milczenia”, podobnie jest z przestępczością narkotykową: mówi się, że są to przestępstwa bez ofiar, gdyż ten, kto kupił narkotyk, nie zgłasza, że właśnie doszło do popełnienia przestępstwa. Dlatego też rozpracowywanie takich środowisk jest trudne. Mimo to policjanci docierają do osób uwikłanych w przestępczość i rozbijają kolejne grupy przestępcze.

Tylko w październiku zatrzymaliśmy ponad 30 pseudokibiców powiązanych ze środowiskami przestępczymi, w tym kilku z czołówki kibicowskich „bojówek”, kilkunastu z nich zostało aresztowanych, inni oddani zostali pod policyjny dozór oraz musieli złożyć poręczenia majątkowe. Z przestępczej działalności rozliczonych zostało także kilkudziesięciu dilerów narkotykowych oraz 55 grafficiarzy.

Dzięki wzmocnieniu służb patrolowych i wywiadowczych, wielu sprawców, zwłaszcza tych którzy niszczą mienie, zatrzymanych zostało na gorącym uczynku przestępstwa.

Zwalczanie przestępczości pseudokibiców to nie tylko represja, to także zapobieganie i prewencja – sprawdzanie osób mogących posiadać niebezpieczne narzędzia i udaremnianie tzw. ustawek. Od początku roku wylegitymowano ponad 10 000 osób związanych ze środowiskiem chuliganów stadionowych, skontrolowano ponad 3000 samochodów, którymi poruszali się pseudokibice – kontrolowanym osobom odbierano maczety, noże, siekiery i inne niebezpieczne narzędzia (ponad 160 razy kierowano do sądu sprawy o wykroczenie z art. 50 a kw). Dzięki takim kontrolom w wielu przypadkach udało się zapobiec ustawkom i innym przestępstwom z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

Naturalną rzeczą jest, że zdarzenia z udziałem pseudokibiców, w których użyto niebezpiecznych narzędzi i ktoś odniósł obrażenia ciała lub został śmiertelnie raniony pozostawiają w świadomości społecznej niepokój i pytania o to, jak powstrzymać przemoc. Bywa jednak i tak, że niepokój potęgowany jest nieprawdziwymi informacjami przekazywanymi powszechnie - często odnotowujemy takie sytuacje, że mieszkańcy Krakowa widząc działania Policji na jakimś osiedlu w związku z jakimkolwiek zdarzeniem (wypadkiem czy choćby zgonem naturalnym) kierują do nas pytania o to, czy doszło do kolejnej bójki pseudokibiców i kolejnego ugodzenia nożem. Staramy się rzetelnie informować o zaistniałych zdarzeniach mogących wzbudzać powszechne zainteresowanie, aby nie były powielane nieprawdziwe informacje i pogłoski.

W Krakowie od początku roku odnotowaliśmy 7 zabójstw, z których 2 związane były ze środowiskiem pseudokibiców (w jednej z tych spraw sprawcy zostali ustaleni bardzo szybko, jeden został tymczasowo aresztowany, personalia drugiego są nam znane, jego zatrzymanie jest kwestią czasu; w drugim przypadku sprawca został ustalony, ukrywa się za granicą). W jednym przypadku mieliśmy do czynienia z atakiem mężczyzny będącego pod wpływem alkoholu. Kontekst pozostałych zdarzeń wiąże się z nieporozumieniami między małżonkami lub znajomymi, najczęściej podczas imprez alkoholowych.

Starania policjantów pracujących każdego dnia nad poprawą bezpieczeństwa przynoszą efekty, odnotowujemy spadek ilości przestępstw w niemal wszystkich kategoriach – mniej jest zabójstw, mniej rozbojów i wymuszeń rozbójniczych, mniej kradzieży samochodów, Kraków jest coraz bardziej bezpieczny.

Działania małopolskiej Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa wspierane są przez lokalne samorządy oraz Komendanta Głównego Policji i Ministra Spraw Wewnętrznych.

Dzięki takiemu wsparciu udało się pozyskać dodatkowe środki na wzmocnienie służb patrolowych.

Od października, kiedy w Krakowie gościł Minister Spraw Wewnętrznych przyjęliśmy prawie 133 policjantów do krakowskiego garnizonu Policji (w grudniu przyjęte zostaną kolejne osoby), podpisane zostało także Porozumienie zainicjowane przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i Ministra Spraw Wewnętrznych z władzami Miasta Krakowa o przekazaniu kwoty 100 000 złotych na 500 dodatkowych służb patrolowych, które ruszyły od początku listopada br. Na początku grudnia służby patrolowe zasilą także absolwenci policyjnych szkół, którzy zostaną skierowani na ulice Krakowa w związku z adaptacją zawodową. Porozumienie z władzami Miasta będzie odnawiane, jak również będą kierowani kolejni Policjanci na staże.

(KWP w Krakowie / mj)

Film Systematyczne działania małopolskiej Policji przeciw przestępczości pseudokibiców

Opis filmu: pseudokibice, graffiti, niszczenie mienia, narkotyki

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Systematyczne działania małopolskiej Policji przeciw przestępczości pseudokibiców (format flv - rozmiar 10.73 MB)

Powrót na górę strony