Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapobieganie i walka z przestępczością ISEC

Data publikacji 22.11.2013

W listopadzie w Wiśle odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone wymianie informacji pomiędzy służbami Policji państw UE. Seminarium było pierwszym z przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu pt. „Wykorzystanie istniejących systemów informacyjnych w celu zwiększenia skuteczności transgranicznej wymiany informacji i zapobiegania przestępczości”, który Szkoła Policji w Katowicach wraz z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP realizują wspólnie z czeską Szkołą Policji z Holeszowa oraz Szkołą Policji w Pezinku na Słowacji.

Projekt finansowany jest ze środków programu Komisji Europejskiej „Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC)”. Organizatorem inaugurującego projekt seminarium była Szkoła Policji w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli Policjanci z Czech, Słowacji, Niemiec, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, koordynatorzy krajowych punktów współpracy policyjnej i celnej tzw. PCCC (z ang. Police and Customs Cooperation Centers), a także przedstawiciel Służby Celnej.

W trakcie seminarium przedstawiciele KGP omawiali zagadnienia związane z szeroko rozumianą międzynarodową wymianą informacji prowadzoną przez polską Policję. Koordynatorzy krajowych punktów współpracy policyjnej i celnej zaprezentowali uczestnikom seminarium rolę i zadania jakie realizują polskie PCCC, utworzone na granicach z Czechami, Słowacją i Niemcami, zaś przedstawiciel Służby Celnej omówił zagadnienia związane z dostępem tej służby do baz danych oraz prowadzoną wymianą informacji. Zaprezentowano również program polsko-czeskiej współpracy szkoleniowej, przeznaczony dla funkcjonariuszy pełniących służbę na terenach przygranicznych w ramach tzw. wspólnych patroli, który Szkoła Policji w Katowicach realizuje z jednostkami szkoleniowymi czeskiej Policji.

W trakcie spotkania zorganizowanego w Cieszynie, uczestnicy seminarium mieli przyjemność spotkać się z przedstawicielami władz miejskich polskiego Cieszyna i czeskiego Těšína, Policji oraz Straży Miejskich tych miast. W trakcie spotkania poruszano kwestie współpracy polsko – czeskiej, lokalne problemy związane z otwarciem granic, jak i sposoby wspólnego ich rozwiązywania.

(Szkoła Policji w Katowicach / mj)

 

Powrót na górę strony