Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rumuńscy policjanci w śląskim garnizonie

Z wizytą w naszym kraju przebywała delegacja stróżów prawa z Bukaresztu. Rumuńscy policjanci odwiedzili śląski garnizon w ramach projektu ,,Zwiększenie zdolności wyspecjalizowanych struktur do skutecznego zapobiegania, zwalczania i ścigania poważnych przestępstw popełnionych z użyciem przemocy". Była to okazja do wymiany doświadczeń oraz poznania specyfiki pracy policjantów obu krajów.

Od 18 do 21 listopada 2013 roku policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz komend z Sosnowca, Dąbrowy Górniczej oraz Raciborza gościli sześciu funkcjonariuszy z Komendy Policji w Bukareszcie. Celem wizyty rumuńskich stróżów prawa było pogłębienie współpracy, która pozwoli na wymianę doświadczeń pomiędzy policjantami, specjalizującymi się prowadzeniem śledztw oraz wywiadu w zakresie przestępstw z użyciem przemocy.

Podczas następnych wizyt odbywać się będą seminaria,warsztaty, wymiana informacji w obszarach tematycznych, których dotyczy projekt. Użycie najbardziej efektywnych technik działania oraz adekwatnych sposobów do osiągania pożądanych rezultatów, pomogą rozpropagować innowacyjne techniki wśród partnerów. Posiadanie szczegółowej wiedzy umożliwi zdobycie niezbędnych informacji na temat ważnych szczegółów i rozwiązań w zakresie zwalczania przestępczości. Zostaną również analizowane typy przestępstw oraz sposoby działania sprawców, a także przypadki powodujące powstawanie zjawiska, przestępczości oraz działań przestępczych, w tym ofiar i profilów sprawców. Analizowane będą także przykłady przemocy popełnione przez grupy przestępcze, w szczególności poprzez porównanie grup, ich struktur a także sposobu działania. Umożliwi to wybranie najbardziej efektywnego sposobu ich zwalczania. Projekt przyczyn się do umocnienia współpracy pomiędzy policjantami z Polski, Rumuni i Niemiec.

(KWP w Katowicach / pt)

Powrót na górę strony