Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Diament regionu Kujawsko-Pomorskiego" w kategorii bezpieczeństwo dla KWP w Bydgoszczy

Data publikacji 25.11.2013

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy wygrała diament regionu w kategorii bezpieczeństwo w plebiscycie „Diamenty regionu Kujawsko-Pomorskiego” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, „Express Bydgoski” i „Nowości”. Celem konkursu było wyłonienie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, firmy, organizacje i instytucje, które są istotne dla rozwoju regionu Kujawsko-Pomorskiego.

Projekty można było zgłaszać w 13 kategoriach, takich jak: mikroprzedsiębiorstwa, makroprzedsiębiorstwa, samorządy, kultura-inwestycje, edukacja, zdrowie, inwestycje społeczne, dziedzictwo kulturowe, bezpieczeństwo, turystyka, infrastruktura, rewitalizacja miast, najbardziej innowacyjny podmiot w regionie. Mieszkańcy mieli okazję głosować w kategorii „Diament Mieszkańców”.

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy w latach 2007 – 2013 zrealizowała 4 przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do konkursu zgłosiła 2 projekty: „Wdrożenie nowoczesnej platformy teleinformatycznej dla zarządzania bezpieczeństwem publicznym poprzez budowę regionalnego centrum zarządzania sieciami i przetwarzania danych w KWP w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną chroniącą lokalne styki z siecią publiczną Internet” oraz „Termomodernizacja elewacji budynków od strony Placu Wolności z wymianą stolarki oraz docieplenie dachów wraz z wymianą pokrycia na budynkach KPP w Żninie”.

Przedmiotem teleinformatycznego projektu było uruchomienie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy profesjonalnego regionalnego centrum zarządzania sieciami teleinformatycznymi Policji wraz z centralnym punktem przetwarzania danych informatycznych służących do zapewnienia wysokiego poziomu zarządzania bezpieczeństwem publicznym oraz uruchomienie opartej o urządzenia UTM nowoczesnej platformy sprzętowej zapewniającej wysokie bezpieczeństwo w ruchu internetowym generowanym pomiędzy społeczeństwem a Policją. W ramach planowanego centrum zarządzania sieciami i przetwarzania danych została utworzona nowoczesna serwerownia wraz z potrzebną do jej funkcjonowania infrastrukturą techniczną. Koszt wdrożenia projektu to 2 582 891,38 zł, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 937 168,50 zł.

Drugi projekt umożliwił rewitalizację budynków Komendy Powiatowej Policji w Żninie i przywrócenie dawnego blasku zabytkowym, posiadającym duże walory architektoniczne obiektom, które wchodzą w skład zwartej zabudowy centralnego placu w mieście, stanowiącego atrakcję turystyczną Żnina. Odnowa obiektów komendy powiatowej wraz z ich dociepleniem wpłynęła na poprawę warunków lokalowych funkcjonariuszy/pracowników Policji w Żninie oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Koszt wdrożenia przedsięwzięcia to 258 393,68 zł, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 129 196,84 zł.

(KWP w Bydgoszczy / mj)

Powrót na górę strony