Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gala Finałowa PaT/E w Warszawie zakończona

Data publikacji 25.11.2013

25 listopada w Warszawie odbyła się Gala Finałowa PaT/E. Podsumowanie działalności PaT w roku 2013 odbyło się na scenie ursynowskiego Multikina. W tym roku główny temat to „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - działanie realizowane w obszarze programu Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Komendą Główną Policji. Gospodarzami Gali byli nadinsp. Krzysztof Gajewski, I Zastępca Komendanta Głównego Policji i Pan Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Projekt PaT/E (edukacja) w roku 2013 prowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w programie Komendy Głównej Policji "Profilaktyka a Ty" obejmuje województwa kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie i dolnośląskie. Ideą programu PaT jest inspirowanie i promowanie profilaktyki rówieśniczej w budowaniu społeczności promującej modę na życie wolne od uzależnień.

Gala finałowa PaT/E w Warszawie odbyła się na scenie Multikina Ursynów. Wszystkich zgromadzonych gości powitał Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji insp. Grzegorz Jach, który po oficjalnym otwarciu oddał głos I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Krzysztofowi Gajewskiemu: ”W Polsce działa ponad 80 grup PaTu, to  ponad 100 tys. młodych ludzi, którzy biorą udział w tych przedsięwzięciach. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Ministrowi za to, że Ministerstwo Edukacji Narodowej włączyło się w te działania i mogliśmy realizować ten program dzięki waszemu wsparciu. Chciałbym podziękować wszystkim tutaj zgromadzonym, przede wszystkim młodzieży za to, że zechciała zareagować na propozycje Policji, jak również przedstawicielom Ministerstwa Edukacji Narodowej i administracji rządowej, a także Policjantom”.

Głos zabrał również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pan Tadeusz Sławecki: „Chciałbym podziękować za działania, które pozwolą wierzyć młodzieży w to, że jest potrzebna, że chce nieść pomoc drugiemu człowiekowi”.

Następnie odbył się pokaz filmów edukacyjno-profilaktycznych przygotowanych przez członków poszczególnych warsztatów. Tematy poruszone w filmach omówili prof. dr hab. Marek Konopczyński, Rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium oraz insp. Krzysztof Łaszkiewicz, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Praw Człowieka.

Podczas Gali wręczono dyplomy realizatorom filmów, natomiast gospodarze działania PaT/E w roku 2013 otrzymali statuetki, a eksperci programu PaT - poradniki metodyczne.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy Gali odśpiewali hymn PaT.

(KGP / kł / mj)

Film Gala Finałowa Pat/E w Warszawie zakończona

Opis filmu: pat, profilaktyka

Pobierz plik Gala Finałowa Pat/E w Warszawie zakończona (format mp4 - rozmiar 25.91 MB)

Powrót na górę strony