Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Finał VI Ogólnopolskich Zawodów "Dzielnicowy Roku"

Data publikacji 26.11.2013

Rozpoczął się Finał VI Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych "Dzielnicowy Roku". W murach Szkoły Policji w Katowicach o miano najlepszego dzielnicowego w kraju będzie konkurować po dwóch dzielnicowych ze wszystkich garnizonów Policji w kraju, wyłonionych w drodze eliminacji powiatowych i wojewódzkich.

Pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Bartłomieja Sienkiewicza rozpoczął się Finał VI Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”. W dniach 26 - 27 listopada w Szkole Policji w Katowicach o miano najlepszego dzielnicowego w kraju będzie rywalizować po dwóch dzielnicowych z każdego garnizonu Policji.

Podkreślenia wymaga fakt, iż Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, dostrzegając potrzebę podnoszenia poziomu umiejętności dzielnicowych, po 5-letniej przerwie, polecił reaktywować zawody "Dzielnicowy Roku", których organizację powierzył Szkole Policji w Katowicach.

To właśnie w murach tej szkoły o miano najlepszego dzielnicowego w kraju będzie konkurować po dwóch dzielnicowych ze wszystkich garnizonów Policji w kraju, wyłonionych w drodze eliminacji powiatowych i wojewódzkich. Celem tego przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych dzielnicowych, a w szczególności: pobudzenie inicjatywy własnej dzielnicowych, podnoszenie skuteczności działań dzielnicowego zapewniających stałą poprawę poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie służbowym, a także szczególne wyróżnienie rangi dzielnicowego. Warto też dodać, że tego typu zawody dają ogólny zarys wiedzy o aktualnym stopniu przygotowania policjantów do wykonywania obowiązków służbowych, co w konsekwencji  przyczynia się do podniesienia poziomu obsługi obywateli.

Podczas dwudniowych zmagań o miano najlepszego dzielnicowego w kraju policjanci dzielnicowi w ramach rozgrywanych konkurencji będą musieli wziąć udział w trzech konkurencjach przygotowanych przez organizatora zawodów składających się z: testu wiedzy policyjnej, analizy dokumentu oraz symulacji przyjęcia interesanta.

(źródło: Szkoła Policji w Katowicach)

 

Powrót na górę strony