Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zarząd Województwa Podkarpackiego sfinansuje adaptację policjantów

Data publikacji 27.11.2013

Policjanci, którzy rozpoczynają służbę w podkarpackiej Policji, będą odbywać obowiązkową adaptację zawodową w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie. Nie zabraknie na to funduszy dzięki dotacji, jaką dziś Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przekazał Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Marszałek zapowiedział dotacje na ten cel również w przyszłym roku.

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Zdzisław Stopczyk podpisali umowę, na mocy której Zarząd Województwa Podkarpackiego przekaże 80 tysięcy złotych na pokrycie kosztów adaptacji zawodowej policjantów.

Dzięki tym funduszom wszyscy policjanci, którzy rozpoczynają służbę w podkarpackiej Policji, będą zdobywać doświadczenie zawodowe w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie. Adaptacja zawodowa, bo o niej tu mowa, to 37 służb, które każdy nowoprzyjęty policjant musi odbyć w oddziale prewencji. Do tej pory policjanci z Podkarpacia adaptowali się zawodowo w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie.

Przełoży się to na istotne zwiększenie liczby policyjnych patroli w województwie podkarpackim, co z kolei znacznie wpłynie na stan bezpieczeństwa w regionie.

Służby adaptacyjne w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie rozpoczęły się 5 lipca br. Objęły dotąd 72 policjantów, koszty pokryła Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie z własnych środków. Adaptacja, która będzie sfinansowana ze środków otrzymanych od Marszałka Województwa Podkarpackiego, rozpocznie się pod koniec grudnia. Weźmie w niej udział 25 policjantów.

(KWP w Rzeszowie / mw)

 

Powrót na górę strony