Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie oficerów łącznikowych akredytowanych w Polsce z przedstawicielami Policji

Data publikacji 27.11.2013

26 listopada 2013 roku odbyło się spotkanie zagranicznych oficerów łącznikowych akredytowanych w Polsce z przedstawicielami kadry kierowniczej polskiej Policji w celu omówienie bieżącej współpracy. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji, oraz nadinsp. Mirosław Schossler, Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Podczas rozmów w Komendzie Głównej Policji goście zostali zapoznani z zadaniami poszczególnych biur KGP. Omówiono także praktyczne zagadnienia dotyczące wymiany informacji oraz zasady dalszej współpracy. Spotkanie było dobrą okazją do nawiązania kontaktów roboczych z nowymi przedstawicielami Policji innych Państw.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli nadinsp. Igor Parfieniuk, Dyrektor Centralnego Biura Śledczego KGP, mł. insp. Marek Śłizak, Dyrektor Biura Służby Kryminalnej KGP, insp. Rafał Łysakowski, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Pani Eliza Wójcik, Dyrektor Biura Finansów, insp. Robert Żółkiewski, Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, nadkom. Irmina Adamska, Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, nadkom. Bartosz Furgała, Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji oraz przedstawiciele tych biur.

(źródło: BMWP KGP)

 

Powrót na górę strony