Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oferowała pracę kuriera, wymuszała podpisanie weksli i sprzedawała je firmom windykacyjnym

Data publikacji 28.11.2013

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali właścicielkę firmy, która wymuszała na pracownikach podpisywanie weksli, które następnie odsprzedawała firmom windykacyjnym. Decyzją prokuratury kobieta została objęta dozorem policyjnym oraz orzeczono wobec niej zakaz opuszczania kraju.

Na stronach internetowych zaczęły pojawiać się ogłoszenia dotyczące pracy. Atrakcyjne zarobki szybko przyciągnęły klientów. Firma oferowała zatrudnienie na umowę o dzieło  na stanowisku kuriera, którego zadaniem było dostarczenie kilkuset przesyłek do konkretnych odbiorców. Zanim jednak osoba została "zatrudniona" przez agencje reklamową zmuszona była wpłacić kaucję w wysokości  400 złotych oraz podpisać weksle in blanco, które miały pozostać jako zabezpieczenie w razie niewykonania umowy. W rzeczywistości okazało się, że - pomimo wykonania umowy - osoby nie otrzymały wynagrodzenia. Ponadto, jak się okazało w trakcie realizacji umowy, większość odbiorców przesyłek nie istniała, a zatem doręczenie przesyłek było niemożliwe. Wtedy właścicielka agencji, zgodnie z wcześniej podpisanymi dokumentami, przystępowała do realizacji weksli, które w części przypadków sprzedawała  firmie zajmującej się windykacją zaległych należności.

Policjanci zatrzymali 31-letnią właścicielkę firmy. Ustalono, że firma działała na rynku od ok. 3 miesięcy. Przez cały ten czas oferowała pracę kuriera. W mieszkaniu kobiety zabezpieczono ok. 100 weksli. Jak ustalono, 30 weksli zostało już sprzedanych firmie windykacyjnej, a następnie poprzez kancelarię prawną osoby pokrzywdzone  otrzymały wezwania do wykupu weksla.

Decyzją  prokuratury  kobieta została objęta dozorem policyjnym oraz orzeczono wobec niej zakaz opuszczania kraju.

Obecnie zbierane są dowody popełnionego przestępstwa i ustalani kolejni pokrzywdzeni.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie apelują do osób pokrzywdzonych  zamieszkałych w Krakowie i jego okolicach o kontakt z policjantami  prowadzącymi sprawę pod numerami  telefonów: 12 61 53 045,  12 61 53 100. Natomiast w przypadku osób zamieszkałych poza terenem Krakowa śledczy proszą, aby składały one zawiadomienia w jednostkach Policji najbliższych miejsca zamieszkania.

(KWP w Krakowie / mg)

Powrót na górę strony