Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja o ochronie interesów finansowych Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

Data publikacji 29.11.2013

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyła się konferencja z okazji 5. rocznicy powołania Wielkopolskiej Grupy Roboczej do Spraw Koordynacji Działań w Zakresie Przeciwdziałania Nieprawidłowościom i Przestępstwom na Szkodę Interesów Finansowych Unii Europejskiej na terenie Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie poświęcone było doświadczeniom w zakresie ochrony interesów finansowych Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

Witający obecnych podinsp. Jarosław Szemerluk powiedział: "W momencie pojawienia się pieniędzy pojawiło się coś więcej. Pojawiło się bogactwo i bieda. Pojawiło się dobro i zło. I pojawił się ktoś kto przed tym złem chroni". Zadaniem Wielkopolskiej Grupy Roboczej jest właśnie ochrona przed złem. Ochrona przed nielegalnym pozyskiwaniem środków z budżetu Unii Europejskiej czy niewłaściwym ich wykorzystaniem.

Gośćmi konferencji byli: Agnieszka Królikowska Dyrektor Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej Ministerstwa Finansów oraz Urszula Olędzka Wicedyrektor tegoż departamentu, Jarosław Sierszchulski Wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Teresa Beata Jekiełek Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolską Policję reprezentował insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu oraz jego zastępca insp. Jarosław Rzymkowski.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski, który jest przewodniczącym grupy roboczej zwrócił uwagę jak ważne jest przeciwdziałanie nadużyciom w zakresie pozyskiwania środków, a ciągłe powstawanie nowych technologii zmusza do nieustannego rozwoju . Zapewnił też, że policjanci czuwają, aby środki pozyskiwane z Unii Europejskiej były wykorzystywane w odpowiedni sposób. Liczne szkolenia i spotkania pomagają w udoskonalaniu pracy Grupy, co widoczne jest w zmniejszającej się liczbie przestępstw.

Wielkopolska Grupa Robocza do Spraw Koordynacji Działań w Zakresie Przeciwdziałania Nieprawidłowościom i Przestępstwom na Szkodę Interesów Finansowych Unii Europejskiej na terenie Województwa Wielkopolskiego powstała w lipcu 2008 roku. Jej inicjatorem był nadinsp. Wojciech Olbryś - Zastępca Komendanta Głównego Policji w Warszawie. Grupa zajmuje się zwalczaniem przestępstw na szkodę interesów finansów z Unii Europejskiej, której budżet wynosi ok. 108 mld euro. Problem dotyka wszystkich powiatów w Wielkopolsce. Tam gdzie chodzi o duże pieniądze, tam rodzi się pokusa, aby je pozyskać, niekoniecznie legalnie. Działania Policji i innych organów mają temu zapobiec, a w razie pojawienia się nadużyć, ścigać ich sprawców. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Jarosław Rzymkowski zwrócił uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze ilość nadużyć jakie odnotowano na terenie Wielkopolski jest bardzo mała w stosunku do ogromnej liczby realizowanych projektów unijnych. Liczba prowadzonych spraw z roku na rok spada. To pokazuje, że organy działają sprawnie, rośnie też świadomość wśród beneficjentów programów. Po drugie, wykryte i zakończone aktem oskarżenia są nie tylko karą za popełnione przestępstwa, ale także prowadzą do zapobiegania kolejnym wyłudzeniom i oszustwom. Potencjalni oszuści będą wiedzieli, że nie pozostaną bezkarni.

(KWP w Poznaniu / mw)

Powrót na górę strony