Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste zakończenie IX edycji Akademii Bezpiecznego Seniora

Data publikacji 29.11.2013

Wczoraj oficjalne zakończyła się IX edycja Akademii Bezpiecznego Seniora. Programu prewencyjnego wrocławskiej Policji skierowanego do seniorów. Podczas uroczystości w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego 50 słuchaczy odebrało dyplomy ukończenia ABS.

W uroczystościach uczestniczyło 50 słuchaczy oraz zaproszeni goście, wśród nich m.in. Prorektor ds. Nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego - prof. Karol Kiczka, Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce - Beata Zientek, Przewodnicząca Zarządu Uniwersytetu III wieku Emilia Nowaczyk, Kierownik Wrocławskiego Centrum Seniora - Robert Pawliszko, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - Anna Józefiak-Materna.

Insp. Jacek Kaczmarek wyraził nadzieję, że zdobytą wiedzę seniorzy będą przekazywać swoim rodzinom i znajomym, aby nabyte treści prewencyjne trafiły do jak największej grupy ludzi. Komendant przyznał, że tylko wymiana informacji i wzajemna pomoc sąsiedzka będą miały wpływ na bezpieczeństwo osób starszych i nas wszystkich.

Podczas zajęć prowadzonych w ramach ABS seniorzy uczyli się podstaw prawnych, poznawali metody działania oszustów i złodziei, zasady udzielania pierwszej pomocy i zachowań pozwalających poradzić sobie w sytuacji zagrożenia np. gdy w domu lub innym miejscu pojawi się ogień, gdy ktoś będzie potrzebował pomocy.

Zapraszani goście, np. z MOPS, tłumaczyli podczas zajęć m. in. w jaki sposób załatwiać sprawy w ośrodkach i urzędach. Lekarzy pokazywali jak pomóc sobie i innym w przypadku zdarzeń losowych jak zadławienie, utrata przytomności. Natomiast strażacy tłumaczyli jak radzić sobie w przypadku zagrożenia życia spowodowanego np. wybuchem pożaru.

Dotychczas Akademie Bezpieczny Senior ukończyło 450 osób. Zajęcia w ramach IX edycji prowadzone były od wiosny do listopada br. Średnio słuchacze uczestniczą w kilkunastu godzinach zajęć miesięcznie.

Po uroczystościach na Uniwersytecie Wrocławskim w Klubie Policyjnym - Śnieżka dla seniorów odbył się koncert przygotowany przez Orkiestrę Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

(KWP we Wrocławiu / mg)

 

Powrót na górę strony