Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV

Data publikacji 29.11.2013

Dzisiaj w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczęła się konferencja naukowa "Komunikacja w sytuacjach kryzysowych". Jest to już czwarte spotkanie pod auspicjami Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego, podczas którego swoją wiedzą wymieniają się eksperci z zakresu bezpieczeństwa i komunikacji. Wśród uczestników nie zabrakło policjantów z różnych regionów Polski. Śląskim policjantom - współorganizatorom konferencji - przewodził mł. insp. Zbigniew Klimus, Pierwszy Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Konferencja "Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV" rozpoczęła o 9.30. Tym razem uczestnicy spotkali się w Auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12. Organizatorami konferencji są Kierownik Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Przedsięwzięciu patronują Wojewoda Śląski, Komendant Główny Policji oraz Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Spotkanie rozpoczął Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Współpracy z Otoczeniem i Promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny, po czym Pierwszy Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Zbigniew Klimus odczytał list skierowany od Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Krzysztofa Jarosza do uczestników konferencji. Po odczytaniu list został wręczony prof. zw. dr hab. Jadwidze Stawnickiej - współorganizatorowi przedsięwzięcia.

Celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych wskazujących kierunki osiągnięcia porozumienia w sytuacjach kryzysowych oraz skonstruowanie interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy pomiędzy naukowcami i praktykami zajmującymi się problematyką reagowania w takich sytuacjach. Uczestnicy będą mogli wysłuchać wystąpień 14 ekspertów, wśród których są m.in. przedstawiciele Komendanta Głównego Policji, Uniwersytetu Śląskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz innych współpracujących z Policją służb mundurowych i ratowniczych.

(KWP w Katowicach / mj)

Powrót na górę strony