Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Atak terrorystyczny - policyjne ćwiczenia "TARCZA 2013" na Dolnym Śląsku

Data publikacji 30.11.2013

Wdarcie się terrorysty do jednego z obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, wzięcie zakładników, podłożenie materiałów wybuchowych, to scenariusz jednego ze zdarzeń, „do których doszło” na terenie województwa dolnośląskiego, a które skutkowały podjęciem działań przez dolnośląską Policję, w ramach dwudniowych ćwiczeń pod kryptonimem „TARCZA 2013”.

W dniach 28 - 29  listopada 2013 roku przeprowadzono ćwiczenia pt. "Organizacja działań Policji w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożeń asymetrycznych na terenie województwa dolnośląskiego”, pod kryptonimem „TARCZA 2013”. W tym przedsięwzięciu wzięli udział policjanci z Wrocławia i Legnicy. Ćwiczenia były zorganizowane przez Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Założenia przygotowanych ćwiczeń były następujące: na terenie województwa doszło w zbliżonym czasie, w różnych miejscach, do zdarzeń o charakterze kryzysowym (m.in. podpalenia, uszkodzenia trakcji energetycznych, podłożenia materiałów wybuchowych, czy też atak terrorystyczny), w efekcie których wystąpiła eskalacja zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia swoim charakterem zagrażały porządkowi prawnemu. W związku z powyższym Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu podjął decyzję o zarządzeniu operacji policyjnej „TARCZA 2013”.

W ćwiczeniach uczestniczyli policjanci niemal wszystkich komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, m.in. sztabu policji, operacyjnych, dochodzeniowo – śledczych, ruchu drogowego, a także funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Legnicy, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i Legnicy. Głownym zadaniem Funkcjonariuszy była ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia, ochrona bezpieczeństwa i porządku prawnego oraz niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się zagrożeń.

Scenariusze przebiegu wydarzeń, nie były do końca znane policjantom biorącym udział w ćwiczeniach. Oprócz pewnego szkieletu scenariusza przewidziano i wprowadzano podczas ćwiczeń elementy będące zaskoczeniem dla funkcjonariuszy, a wymagające natychmiastowej reakcji i modyfikacji działań.

Jednym ze zdarzeń zaistniałych w ramach prowadzonych ćwiczeń, był atak terrorystyczny na obiekty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Z uzyskanych informacji wynikało, że do jednego z tamtejszych obiektów wdarł się terrorysta, wziął zakładników i podłożył materiały wybuchowe. Do działań przystąpili m.in. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy, policyjni negocjatorzy oraz pirotechnicy i grupy szturmowe Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji z Wrocławia.

Po zabezpieczeniu terenu i wydzieleniu strefy bezpieczeństwa, do działań przystąpili policyjni negocjatorzy, którzy utrzymując kontakt z terrorystą, dążyli do pokojowego rozwiązania sytuacji kryzysowej. W międzyczasie policyjni pirotechnicy z Legnicy i Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji z Wrocławia, po zlokalizowaniu materiałów wybuchowych, przeprowadzili działania w zakresie zabezpieczenia ładunku, usunięcia go ze strefy zagrożenia i bezpiecznej jego neutralizacji. W działaniach tych wykorzystano specjalistycznego robota, będącego na stanie grupy pirotechnicznej policyjnych antyterrorystów.

Z uwagi na fakt, że negocjacje nie przyniosły oczekiwanego efektu, biorąc pod uwagę zagrożenie dla życia i zdrowia zakładników, podjęto decyzję o rozwiązaniu siłowym. Do działań przystąpiły grupy szturmowe Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji KWP we Wrocławiu, które były ubezpieczane przez policjantów na stanowiskach obserwacyjno - strzeleckich. W efekcie pojętych działań terrorysta został zatrzymany, a zakładnicy uwolnieni. 

KWP Wrocław / ik

Film Atak terrorystyczny - policyjne ćwiczenia "TARCZA 2013" na Dolnym Śląsku


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Atak terrorystyczny - policyjne ćwiczenia "TARCZA 2013" na Dolnym Śląsku (format flv - rozmiar 21.81 MB)

Powrót na górę strony