Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozbita zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się oszustwami podatkowymi

Data publikacji 03.12.2013

Dolnośląscy policjanci zatrzymali 13 osób w związku oszustwami podatkowymi. Zebrany materiał dowodowych dał prokuraturze podstawę do podjęcia decyzji o zatrzymaniach i przedstawieniu podejrzanym zarzutów. Śledztwo prowadzone w tej sprawie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się sprowadzaniem samochodów z zagranicy i wprowadzaniem ich na terytorium Polski z pominięciem opłat celnych i podatku VAT.

Pod koniec listopada 2013 roku dolnośląscy policjanci, współpracując z funkcjonariuszami innych jednostek Policji, zatrzymali 13 osób w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się sprowadzaniem samochodów z zagranicy i wprowadzaniem ich na terytorium Polski z pominięciem opłat celnych i podatku VAT. Zatrzymani to osoby w wieku od 32 do 52 lat. Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty.

Zebrany przez policjantów, w toku prowadzonych czynności operacyjnych i procesowych, materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia przez prokuraturę 13 osobom zarzutów - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i w zależności od podziału ról w grupie: przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej, udzielania takich korzyści, uszczupleń w płatności podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług (VAT).

Wszyscy zatrzymani, decyzją prokuratury, zostali objęci dozorem policji, zakazem opuszczania kraju oraz nakazem powstrzymywania się od prowadzenia działalności, związanej z nabywaniem, zbywaniem pojazdów mechanicznych, a w stosunku do pracownicy jednego z urzędów zastosowano zakaz wykonywania czynności służbowych.

Postępowanie w tej sprawie ma charakter rozwojowy, stąd też w chwili obecnej brak jest możliwości przekazania bliższych informacji dotyczących zgromadzonego materiału, treści stawianych konkretnym osobom zarzutów, a także zaplanowanych dalszych czynności procesowych.

(KWP we Wrocławiu / mg)

Powrót na górę strony