Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa lakiernia w dolnośląskiej Policji

Data publikacji 05.12.2013

W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu uruchomiono nowoutworzoną, dwustanowiskową strefę przygotowawczą lakierni wraz z kompletną linią technologiczną. Wykorzystanie własnej linii technologicznej, znacznie obniży koszty realizowanych napraw powypadkowych pojazdów służbowych, które do chwili obecnej wykonywane były w wyznaczonych zewnętrznych zakładach oraz skróci czas trwania napraw i przyspieszy powrót radiowozów do służby.

We Wrocławiu w Wydziale Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji uruchomiona została nowoutworzona, dwustanowiskowa strefa przygotowawcza lakierni wraz z linią technologiczną zaplecza warsztatowo – obsługowego policyjnej Stacji Obsługi Samochodów. Prace projektowe nad utworzeniem lakierni rozpoczęto w 2011 roku.

Na przełomie 2012 i 2013 roku przeprowadzono prace adaptacyjne pomieszczeń, wyznaczonych pod powstającą strefę przygotowawczą wraz z linią technologiczną. Dalej w efekcie przeprowadzonych procedur przetargowych wyłoniono wykonawcę oraz zakupiono celem montażu, kompletną linię technologiczną. Prace montażowe zrealizowano we wrześniu br.

Uruchomienie strefy przygotowawczej lakierni wraz z linią technologiczną znacznie obniży koszty realizowanych napraw powypadkowych pojazdów służbowych, które do chwili obecnej wykonywane były w wyznaczonych zewnętrznych zakładach.

Wykorzystanie własnej linii technologicznej, skróci też znacznie czas trwania napraw, co zwiększy jeszcze bardziej efektywność wykorzystania pojazdów służbowych, które po naprawie szybciej wrócą do pełnienia służby na ulicach. Lakiernia wykonana została z zachowaniem wszystkich standardów i przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz BHP.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 385 000 zł brutto. Środki pochodziły z budżetu Policji. 

(KWP we Wrocławiu / mw)

Powrót na górę strony