Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie między Komendantem Głównym Policji a Zarządem Głównym NSZZ Policjantów

Data publikacji 06.12.2013

Komendant Główny Policji i Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów podpisali porozumienie określające wzajemne prawa i obowiązki. Porozumienie dotyczy obrony praw, godności oraz interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych policjantów, emerytów i rencistów Policji, a także ich rodzin. Jego celem jest dobro służby oraz pozytywny wizerunek Policji. Zawarcie porozumienia było poprzedzone kilkumiesięcznymi negocjacjami.

Powrót na górę strony
Polska Policja