Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prawie 1000 policjantów przeszkolonych z narzędzi szacowania ryzyka

Z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Policji przy współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, opracowała algorytmy i kwestionariusze, które posłużą funkcjonariuszom Policji w ocenie ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. Cykl 42 szkoleń zakończył się 9 grudnia, a przeszkolonych zostało 850 funkcjonariuszy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wraz z Komendą Główną Policji wdraża narzędzia szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku przemocą w rodzinie. Jako piewsze zapoznało się z nimi województwo lubuskie.

Celem programu jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych na miejscu przeprowadzania interwencji związanej z przemocą w rodzinie. Policjanci otrzymują kwestionariusze zawierające czynniki ryzyka, które można interpretować jako znaki świadczące o tym, że mają do czynienia z zagrożeniem życia lub zdrowia. Chodzi również o zapewnienie skuteczniejszej ochrony osób najsłabszych, które są zagrożone przemocą – dzieci, kobiet i osób starszych.

Oddzielne algorytmy oraz kwestionariusze są przeznaczone do interwencji w sprawie przemocy wobec dzieci i wobec osób dorosłych.

W ramach pilotażu, który ruszył 5 sierpnia, przeszkolonych zostało 64 policjantów, którzy następnie przeszkolili kolejnych 400.

9 grudnia zakończyły się szkolenia, które od drugiej połowy października 2013 r. trwały we wszystkich garnizonach Policji. Prowadzili je przedstawiciele Komendy Głównej Policji i Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przmocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Przeszkolonych zostało 850 policjantów. Do końca roku trwać będą teraz szkolenia kaskadowe - przeszkolonych zostanie w sumie 27000 policjantów.

Na terenie całego kraju, narzędzia zostaną wdrożone od 1 stycznia 2014 r.

Algorytmy i kwestionariusze zostały opracowane przez Komendę Główną Policji przy współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia "Niebieska Linia".

(BPiRD KGP / pt)

Powrót na górę strony