Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci i lekarze rozmawiali o ofiarach wypadków

Data publikacji 12.12.2013

Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu włączył się w organizację konferencji naukowej "Radomski dzień urazowy”, która odbyła się dzisiaj (12.12) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Spotkanie zgromadziło wielu specjalistów, którzy w codziennej pracy spotykają się z problemami omawianymi w czasie konferencji. Policjanci mogli także przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na specjalnych symulatorach.

Konferencja został podzielona na trzy bloki tematyczne. Jej organizatorem byli lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Wśród poruszanych tematów omawiano m.in. zagadnienia udrażniania dróg oddechowych u pacjentów urazowych w warunkach pozaszpitalnych, które przedstawił  - dr Dawid Aleksandrowicz z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, WSzS w Radomiu; urazy u dzieci, które omówił – dr Wojciech Kowalczewski z Oddziału Chirurgii Dziecięcej. Kpt dr Maciej Błaszczyszyn z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie przedstawił organizację i zasady pracy zespołu urazowego w aspekcie działalności Centrum Urazowego.

Wśród prelegentów byli także strażacy i policjanci. Ścieżkę poszkodowanego pacjenta z perspektywy strażaka PSP w aspekcie podjęcia działań ratowniczych przez siły Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego omówił bryg. Robert Prokop z Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej w Radomiu. Wykład pt. ,,Wypadki drogowe – przyczyny i skutki” wygłosi nadkom. Krzysztof Bielecki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Nadkomisarz Bielecki w czasie wykładu przedstawił skutki wypadków drogowych, określił przyczyny ich powstawania, a także omówił programy prewencyjne, które realizuje mazowiecka komenda.

W trakcie wykładów w salach dydaktycznych odbyły się warsztaty tematyczne: pierwsza pomoc w urazach u dzieci, udrażnianie dróg oddechowych, techniki ratunkowe. W warsztatach praktycznych uczestniczyli między innymi policjanci z „drogówki”.

W wejściu do szpitalnej auli ustawiono także specjalnie przygotowane przez policjantów WRD KWP zs. w Radomiu tablice poglądowe, na których przedstawione zostały zdjęcia obrazujące skutki wypadków drogowych.

(KWP w Radomiu / mw)

Powrót na górę strony