Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Bezpieczne drogi województwa łódzkiego” - doposażenia służb ratowniczych i interwencyjnych

Projekt został złożony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej I. Infrastruktura transportowa - Działanie I.1 Drogi w dniu 27.02.2009 r. W ramach tego projektu zakupionych zostało m.in. 7 samochodów furgon w wersji ambulans pogotowia ruchu drogowego „APRD”. Są to fiaty ducato typ 250 o mocy silnika 150 KM i wartości jednostkowej 351 288,00 złotych. W najbliższych dniach trafią do KPP w Kutnie, Zgierzu, do Komisariatu Autostradowego Policji oraz 4 furgony do Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi. W najbliższych dniach trafią do KPP w Kutnie , Zgierzu, do Komisariatu Autostradowego Policji oraz 4 furgony do Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi.

Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej projekt został wpisany na listę rezerwową, a umowa o dofinansowanie została podpisana 05.10 2011 r. Całkowita wartość projektu to 11.999.290,02 zł, z czego 8.999.467,52 zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostałe 2.999.822,50 zł to środki budżetu państwa. Realizowany jest w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. 

W ramach tego projektu zakupionych zostało m.in.  7 samochodów furgon w wersji ambulans pogotowia ruchu drogowego „APRD”. Są to fiaty ducato  typ 250 o mocy silnika 150 KM i wartości jednostkowej 351 288,00 złotych. W najbliższych dniach  trafią  do KPP w Kutnie, Zgierzu, do Komisariatu Autostradowego Policji oraz 4 furgony do Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi.

Ambulanse Pogotowia Ruchu będą służyły policjantom ruchu drogowego przy zabezpieczaniu wypadków drogowych. Nowe furgony to radiowozy w srebrno-niebieskich barwach z zainstalowanymi sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi oraz systemem łączności, dzięki któremu bez problemu policjanci będą mogli połączyć się z oficerem dyżurnym.

Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia będą mieli do dyspozycji dodatkowe reflektory, które odpowiednio oświetlą okolice wypadku. Na każdym z ambulansów dodatkowo zamontowano duży trójkątny znak z napisem „UWAGA WYPADEK”, który pozwoli kierowcom dostrzec zdarzenie drogowe i utrudnienia już z kilkuset metrów.

Każdy furgon wyposażony jest w biurka i urządzenia wielofunkcyjne z drukarką, ksero i skanerem. Znajduje się tam również miejsce na alkomat do badania kierowców. Dzięki zainstalowanym transformatorom mocy wszystkie urządzenia znajdujące się w furgonach będzie można zasilić w energię elektryczną bez konieczności szukania zewnętrznego źródła zasilania.

APRD wyposażone są w przenośne znaki drogowe, które w momencie zabezpieczania miejsca wypadku policjanci będą mogli ustawić nie tylko po to, aby ostrzec kierowców o niebezpieczeństwie i konieczności ograniczenia prędkości, ale również po to, by wytyczyć objazdy. Tym samym utrudnienia staną się mniej dokuczliwe dla kierowców, a policjanci będą mieli większą swobodę przy zabezpieczeniu i ustalaniu przyczyn zdarzenia. W każdym ambulansie znajduje się także sprzęt medyczny do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

Oprócz APRD w ramach projektu zakupionych zostało także:

  • 6 samochodów nieoznakowanych w policyjnej wersji RD-Video 
  • 10 samochodów oznakowanych w policyjnej wersji RD-Video
  • 5 policyjnych motocykli ciężkich ruchu drogowego
  • 5 zestawów wyposażenia dodatkowego dla kierowców motocykli 
  • 21 videorejestratorów dla samochodów osobowych i motocykli 
  • furgon policyjny ogólnego przeznaczenia w wersji nieoznakowanej
  • mobilny system do czytania tablic rejestracyjnych
  • chromatograf gazowy przeznaczony do badania stężenia alkoholu we krwi

(KWP w Łodzi / mw)

Powrót na górę strony