Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mieszkańcy Trójmiasta czują się bezpiecznie

Data publikacji 18.12.2013

Według ostatnich badań przeprowadzonych wśród mieszkańców 123 miast Polski mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu czują się w swojej okolicy bezpiecznie. W skali od 1 do 6 średnio 1/4 mieszkańców Trójmiasta ocenia bezpieczeństwo na ocenę celującą, 44% na bardzo dobrą, a tylko 31% ankietowanych oceniło stan bezpieczeństwa na ocenę dobrą lub niższą. Gdynia według ankietowanych jest miastem, w którym czują oni się najbezpieczniej w skali całego kraju.

Pod koniec listopada Gazeta Wyborcza przedstawiła podsumowanie rankingu jakości życia w Trójmieście w różnych kategoriach. Jedną z wyróżnionych kategorii było bezpieczeństwo. Sondaż ten przeprowadzono wśród mieszkańców 123 największych miast Polski. Okazało się, że to mieszkańcy Gdyni czują się w swoim mieście najbezpieczniej w kraju. W województwie pomorskim nad bezpieczeństwem czuwa 5,5 tys. policjantów, codziennie podejmują oni ponad 1,4 tys. interwencji co w skali miesiąca daje ponad 40 tys. interwencji. Patrząc na statystyki oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców widać, że praca policjantów jest skuteczna.
 
Ankietowani swoje oceny wystawiali w szkolnej skali od 1 do 6, gdzie 1 - oznaczało fatalny, 2 - nieodpowiedni, 3 – dostateczny, 4 - dobry, 5 - bardzo dobry, 6 - celujący.
 
Z przeprowadzonych badań wynika, że gdynianie czują się w swoim mieście najbezpieczniej w kraju. 43% ankietowanych przyznało w kategorii bezpieczeństwo piątkę, 31% ocenę celującą, a 20% ocenę dobrą. Poczucie bezpieczeństwa potwierdzone jest również w statystykach, w porównaniu do roku ubiegłego odnotowaliśmy m.in. mniej przestępstw kradzieży, kradzieży z włamaniem, bójek i uszkodzeń mienia.
 
Równie bezpiecznie czują się mieszkańcy Sopotu.  Ankietowani w 47% przyznali w tej dziedzinie piątkę, w 27% szóstkę, a w 15% czwórkę.  
 
Również mieszkańcy Gdańska wysoko ocenili poziom swojego bezpieczeństwa. 42% ankietowanych oceniło poziom bezpieczeństwa na ocenę bardzo dobrą a 17% na ocenę celującą. W porównaniu do roku ubiegłego odnotowaliśmy znacznie mniej kradzieży aut, rozbojów czy też kradzieży z włamaniem.
 
Jesteśmy zadowoleni, że mieszkańcy tak wysoko oceniają bezpieczeństwo. Mobilizuje nas to do dalszej intensywnej pracy. Chcemy żeby zarówno mieszkańcy, jak i turyści czuli się w naszym województwie bezpiecznie.
 
Sondaż został sporządzony na zlecenie Gazety Wyborczej przez MillwardBrown SA.  Sondaż telefoniczny (CATI) zrealizowany na telefonach stacjonarnych i komórkowych w dniach 05.11.2013 - 10.11.2013. Próba (N=500, N=420, N=420) reprezentatywna dla mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu w wieku 18+.

(KWP w Gdańsku / mj)

Powrót na górę strony