Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inspektor Irena Doroszkiewicz Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu

Data publikacji 18.12.2013

Minister Spraw Wewnętrznych z dniem 18 grudnia 2013 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Irenę Doroszkiewicz - dotychczas pozostającą w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, delegowaną z urzędu do czasowego pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, pełniącą obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

Powrót na górę strony