Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Srebrny Medal za Zasługi dla Policji dla o. Romana Majewskiego

Data publikacji 18.12.2013

18 grudnia 2013 roku, ojciec Roman Majewski – Przeor Jasnej Góry, przyjął z rąk Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego Srebrny Medal za Zasługi dla Policji.

Coroczne, policyjne pielgrzymki na Jasną Górę, to dla wszystkich uczestniczących w nich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych ogromne przeżycie. W ich organizacji zawsze pomagają Policji Ojcowie Paulini na czele z Przeorem Jasnej Góry, ojcem Romanem Majewskim. Za tę pomoc Minister Spraw Wewnętrznych, Bartłomiej Sienkiewicz nagrodził go Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji, który to medal wręczył nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji.

W czasie pielgrzymek środowiska policyjnego do Częstochowy, pielgrzymom udostępniane są klasztorne pomieszczenia. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Policji szczególnie wdzięczni są Ojcom Paulinom za odprawiane w ich intencji Msze Święte oraz nieustającą modlitwę.

Ostatnia taka uroczysta Msza Święta odbyła się 29 września 2013 r. na Jasnogórskich Błoniach  w czasie XII Jasnogórskiego Spotkania Środowiska Policyjnego. Koncelebrował ją Ksiądz Biskup Józef Guzdek Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji.  

KGP

 

 

 

Powrót na górę strony