Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służbowa kierownictwa KGP z oficerami łącznikowymi polskiej Policji

Data publikacji 19.12.2013

W dniu 19 grudnia br. w budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej, odbyła się coroczna narada służbowa kierownictwa KGP z oficerami łącznikowymi polskiej Policji akredytowanymi w placówkach zagranicznych RP oraz oficerami Policji: delegowanym do Interpolu i oficerem łącznikowym Policji przy Europolu.

Naradzie przewodniczył Komendant Główny Policji Pan nadinsp. Marek Działoszyński. W spotkaniu uczestniczyli kierownicy i przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych KGP. W związku z planowaną na rok 2014 rotacją na stanowiskach oficerów łącznikowych Policji na Białorusi, w Holandii, we Francji i Niemczech, w naradzie brali udział również kandydaci na te stanowiska, wyłonieni w rezultacie postępowania konkursowego.

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński poinformował zebranych o przedsięwzięciach realizowanych przez Policję w mijającym roku, których celem było m. in.  usprawnienie funkcjonowania jednostek i komórek organizacyjnych, ograniczenie liczby wakatów, oraz poprawa warunków funkcjonariuszy, wynikających z pragmatyki służbowej. Komendant Główny Policji przedstawił także priorytety i główne obszary aktywności polskiej Policji na lata 2014 – 2015, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej i roli instytucji oficera łącznikowego Policji oraz oficerów przy Europolu i Interpolu.

Tematem spotkania były także możliwości i kierunki rozwoju współpracy policyjnej w państwach – miejscach akredytowania oficerów łącznikowych, a także zagadnienia dotyczące współdziałania oficerów łącznikowych z podmiotami policyjnymi i poza policyjnymi w kraju. Wymieniono spostrzeżenia i uwagi wynikające z realizacji zadań przez oficerów łącznikowych we współpracy  m.in. z resortem spraw zagranicznych, MSW, Strażą Graniczną, Służbą Celną,  Prokuraturą Generalną oraz z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji. Narada służbowa była też okazją do wymiany poglądów na temat możliwości usprawnienia wymiany informacji i zwiększenia zakresu merytorycznego prowadzonej współpracy.

Spotkanie stanowiło ponadto okazję do podsumowania misji poza granicami kraju przez oficerów łącznikowych, kończących służbę w nadchodzącym 2014 roku. Uczestnicy narady podkreślili znaczenie i rolę oficerów łącznikowych w procesie międzynarodowej współpracy Policji.

Na zakończenie, uczestnicy wymienili tradycyjne życzenia świąteczne i noworoczne.

(BMWP KGP / mw)

foto: Marek Krupa KGP

Powrót na górę strony