Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta policjantów w ZDM w Gliwicach

Data publikacji 23.12.2013

18 grudnia 2013 roku, w ramach narady służbowej wszystkich Naczelników Wydziału Ruchu Drogowego Komend Wojewódzkich Policji, policjanci wizytowali Centrum Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach.

System Sterowania Ruchem w Gliwicach jest najnowocześniejszym systemem zarządzania płynnością ruchu na terenie aglomeracji miejskiej.

Poprzez zastosowanie systemu detekcji na wszystkich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną oraz wprowadzenie najnowszych technologii oraz funkcjonalności, system zwiększając przepustowość kluczowych arterii miejskich, nie tylko zapewnia płynność ruchu, a w konsekwencji  skrócenie czasu przejazdu przez miasto, ale również przyczynia się do poprawy stanu  bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zastosowane rozwiązania pozwalają na bieżący monitoring sytuacji na drodze oraz podejmowanie stosownych działań w razie tworzenia się zatorów drogowych.  Dodatkowo system zapewnia priorytet przejazdu komunikacji publicznej poprzez zastosowanie urządzeń dokonujących samoczynnej zmiany sygnału świetlnego na zielony w razie zbliżania autobusu do skrzyżowania.

Policjanci bardzo pozytywnie ocenili system, który służy nie tylko mieszkańcom, ale jest też wykorzystywany przez Policję. Poza redukowaniem skutków nadmiernego natężenia ruchu pomaga w walce z kierowcami popełniającymi wykroczenia w ruchu drogowym oraz przestępczością. Dzięki zapisom z kamer pomaga rozstrzygać w spornych kwestiach co do przyczyny zdarzeń drogowych oraz sygnalizuje obecność na drodze poszukiwanych pojazdów.

Źródło: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP

Powrót na górę strony