Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie w sprawie koordynacji działań na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym

Data publikacji 22.01.2014

Komendant Główny Policji, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podpisali porozumienie w sprawie współdziałania i zarządzania czynnościami na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Dariusz Łuczak, Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. Dominik Tracz, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. dr Mirosław Rozmus oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz podpisali w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego porozumienie w sprawie współdziałania i zarządzania czynnościami na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Dokument jest wynikiem prac podjętych w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych i określa zasady współpracy tych służb na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

(ABW / mw)

Powrót na górę strony
Polska Policja