Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjna kampania informacyjna w Dreźnie w ramach dolnośląsko-saksońskiego projektu KRIMITECH

Data publikacji 22.01.2014

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, w ramach polsko-niemieckiego projektu „KRIMITECH - Stop transgranicznej przestępczości samochodowej”, wzięli udział w kampanii informacyjnej, podczas targów motoryzacyjnych w Niemczech, które odbyły się w dniach 17 – 19 stycznia 2014 roku.

Jednym z elementów projektu KrimiTech są działania profilaktyczne, w tym m.in. spotkania z mieszkańcami, turystami, przedsiębiorcami, podczas których przekazywane są informacje oraz materiały dotyczące sposobów zabezpieczenia pojazdów, postępowania w sytuacjach zagrożenia kradzieżami.

Tego typu kampania informacyjna, promująca sposoby zapobiegania przestępczości samochodowej, realizowana była m.in. na targach motoryzacyjnych, które odbyły się w Dreźnie w dniach 17 – 19 stycznia 2014 r. Obecność dolnośląskiej Policji na targach, a także zaprezentowany tam sprzęt wykorzystywany przez dolnośląskich funkcjonariuszy i materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu prawidłowych metod zabezpieczania mienia, wzbudził wśród uczestników targów duże zainteresowanie.

Prowadzone w ramach projektu przedsięwzięcia mają na celu wzmocnienie zaufania mieszkańców terenów przygranicznych do współpracy policji obu państw, poprawę efektywność zwalczania przestępczości i doprowadzenie do ograniczenia transgranicznej przestępczości samochodowej, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na obustronne zaufanie policyjne i polepszy efektywność wspólnych działań.

Partnerami projektu KrimiTech są Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu i Krajowy Urząd Kryminalny Saksonii. Kolejnymi beneficjentami projektu są Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu oraz Dyrekcja Policji Górne Łużyce – Dolny Śląsk.

(KWP we Wrocławiu / mg)

 

Powrót na górę strony
Polska Policja