Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna policjantów garnizonu świętokrzyskiego

Dzisiaj w Sali Narad im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” Komendy KWP w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej, odbyła się roczna odprawa podsumowująca wyniki pracy policji garnizonu świętokrzyskiego za rok 2013. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Mirosław Schossler. Oprócz kierownictwa KWP w Kielcach, w odprawie udział wzięli między innymi komendanci powiatowi, Komendant Miejski Policji w Kielcach, naczelnicy wydziałów komendy wojewódzkiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, a także wymiaru sprawiedliwości.

Naradę roczną rozpoczął Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Jarosław Szymczyk, który ocenił efektywność działań Policji garnizonu świętokrzyskiego w 2013 roku oraz przedstawił priorytetowe przedsięwzięcia, jakie były realizowane i stoją przed nią w 2014 roku.

Jednym z elementów odprawy była ocena stanu bezpieczeństwa na terenie województwa świętokrzyskiego za 2013 rok.  Komendant zaprezentował także wyniki pracy pionu kryminalnego. Jego wystąpienie poparte było miedzy innymi prezentacją największych spraw zrealizowanych w 2013 roku.

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Jarosław Szymczyk podkreślił, że uzyskanie tak dobrych wyników było możliwe dzięki zaangażowaniu społecznemu i dobrej współpracy z innymi instytucjami w procesie zapobiegania przestępstwom oraz ich wykrywaniu. Podkreślił rolę debat społecznych, jako bezpośrednią formę kontaktu z lokalną społecznością, co pozwala wsłuchać się w bieżące problemy i potrzeby mieszkańców.  

Głos zabrali również zaproszeni goście m.in. Wicewojewoda Świętokrzyski Grzegorz Dziubek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, a także Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach Bogusław Sędkowski oraz Prokurator Okręgowy Paweł Sokół.  Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Mirosław Schossler poruszył m.in. kwestie społecznego zaufania do Policji, poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w miejscu ich zamieszkani, a także ważny problem, jakim jest przemoc w rodzinie, który jest i będzie ważnym elementem pracy Policji na przyszłość. Podkreślił, iż policjanci garnizonu świętokrzyskiego dzięki swojej pracy mają istotny wpływ na wspomniane elementy.  

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Jarosław Szymczyk podziękował wszystkim służbom i instytucjom współpracującym z policją oraz policjantom i pracownikom policji za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2013 roku.

Określając zadania na 2014 rok, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach wymienił m.in. konsekwentne realizowanie  priorytetów, które obowiązują do końca 2015 roku - są to przede wszystkim: szybka i skuteczna reakcja policji na zaistniałe zdarzenia, wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach, skuteczna walka z przestępczością gospodarczą oraz poprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych.

(KWP w Kielcach / pt)

 

Powrót na górę strony