Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada roczna z udziałem Komendanta Głównego Policji - podsumowanie pracy opolskiej Policji

Data publikacji 27.01.2014

Opolska Policja podsumowała swoją pracę w 2013 roku. Osiągnięte wyniki potwierdzają utrzymująca się od kilku lat jej dobrą kondycję. Ogółem wykrywalność przestępstw wyniosła 70%. Na Opolszczyźnie odnotowano spadek liczby takich przestępstw jak zabójstwa, bójki i pobicia, rozboje czy kradzieże. Ponad 67% mieszkańców województwa uważa opolską Policję za skuteczną. Badania wykazały, że mieszkańcy regionu dobrze oceniają pracę Policji i czują się bezpiecznie.

27 stycznia 2014 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się narada roczna kadry kierowniczej opolskiej Policji. Opolski Komendant Wojewódzki Policji insp. Irena Doroszkiewicz omówiła wyniki pracy policjantów w roku 2013. W tegorocznej naradzie uczestniczył także Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski, Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Adam Maciąg oraz Prokurator Okręgowy w Opolu Włodzimierz Ostrowski.

Opolszczyzna nadal jest jednym z najbezpieczniejszych regionów w kraju. W Komedzie Wojewódzkiej Policji w Opolu przeanalizowano działania policyjne i wyniki za 2013 rok. Do znaczących sukcesów należy zaliczyć dalsze zredukowanie liczby przestępstw szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. Miniony rok to spadek kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz kradzieży samochodów. Zanotowano także spadek takich przestępstw jak rozboje, bójki lub pobicia czy uszczerbek na zdrowiu. Opolscy policjanci zanotowali też znaczny spadek liczby stwierdzonych zabójstw (rok 2013 - 10, rok 2012 - 17), a każde zamknięte postępowanie zakończyło się wykryciem sprawcy. Na uwagę zasługuje aktywność policjantów w zwalczaniu przestępczości gospodarczej. W głównej mierze wykrycie tego typu przestępstw to efekt pracy funkcjonariuszy. W ubiegłym roku policjanci stwierdzili 4616 przestępstw o charakterze gospodarczym - to o blisko 1000 więcej niż w roku 2012 (3653).

Wykrywalność przestępstw kryminalnych w roku 2013 utrzymano na wysokim poziomie 56%. Działania policjantów przyczyniły się do spadku ogólnej liczby przestępstw. Opolscy funkcjonariusze stwierdzili o 1212 przestępstw mniej niż w roku 2012. Wykrywalność w dalszym ciągu utrzymuje się na dobrym 70% poziomie.

 

Kategorie przestępstw Przestępstwa stwierdzone 2012 rok Przestępstwa stwierdzone 2013 rok
Zabójstwa 17 10
Rozbój i wymuszenie rozbójnicze 271 214
Bójka lub pobicie 264 218
Kradzieże samochodów 381

182

Kradzież z włamaniem 3801 3428
Kradzież cudzej rzeczy 6426 5400
Ogólnie
liczba przestępstw
w województwie
29909 28697

 

W roku 2013 odnotowaliśmy też 4903 przestępstw drogowych (2012 r. - 5477). W wyniku prowadzonych działań na drogach Opolszczyzny policjanci ruchu drogowego zatrzymali 5587 kierujących pojazdami będących po spożyciu alkoholu. Z tego 943 kierujących dopuściło się wykroczenia, a 4644 odpowie za przestępstwo. By poprawić bezpieczeństwo na drogach Policja, poza kontrolami stanu trzeźwości, organizuje wzmożone działania na terenie województwa skierowane na ujawnianie kierowców niestosujących się do ograniczeń prędkości. Nieprzerwanie prowadzona jest wśród dzieci i młodzieży edukacja z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach.

Dobre efekty w walce z przestępczością przekładają się także na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. Z VI edycji Polskich Badań Przestępczości wynika, że opolska Policja cieszy się wysokim zaufaniem społecznym - 67,1% mieszkańców uważa ją za skuteczną w walce z przestępczością. Dobre oceny pracy Policji na Opolszczyźnie wystawiło 69,6% ankietowanych. Poczucie bezpieczeństwa po zmroku w okolicy miejsca zamieszkania deklaruje 79,1% mieszkańców naszego regionu.

Wyrażone przez uczestników badania oceny uplasowały województwo opolskie w czołówce krajowej i były podobne do wyników badań przeprowadzonych w latach poprzednich.

Opolska Policja postrzegana jest jako formacja skuteczna, dobrze realizująca swoje zadania, zarówno w wymiarze ogólnym, jak i ściśle lokalnym.

(KWP w Opolu / mj)

Powrót na górę strony