Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna w KWP w Bydgoszczy

Data publikacji 29.01.2014

Dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego miniony rok to mniej przestępstw, a także mniejsza liczba wypadów drogowych i ich ofiar. O podsumowaniu roku 2013 przez kujawsko-pomorską Policję dyskutowano podczas narady rocznej, która odbyła się w Bydgoszczy.

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się odprawa roczna, która była okazją do podsumowania stanu bezpieczeństwa na terenie województwa za rok 2013. Oprócz kierownictwa kujawsko-pomorskiej Policji, komendantów miejskich i powiatowych, naczelników komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej, w spotkaniu udział wzięli także I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, szefowie Prokuratur Okręgowych z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka

Podczas odprawy Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Krzysztof Zgłobicki podsumował działania kujawsko-pomorskiej Policji w 2013 roku. Pracę i wyniki osiągnięte w ubiegłym roku przez poszczególne piony kryminalne, prewencyjne i logistyczne kujawsko-pomorskiego garnizonu przedstawili nadzorujący je zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy: insp. Sławomir Światłowski – pion kryminalny, mł. insp. Tomasz Trawiński – pion prewencji oraz odpowiedzialny za pion logistyki insp. Wiesław Domański. 

Podsumowanie działań pionu prewencji przedstawił mł. insp. Tomasz Trawiński I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. W roku 2013 odnotowaliśmy 1178 wypadków drogowych, tj. mniej o 141 wypadków niż rok wcześniej, a także mniej ofiar śmiertelnych. W wypadkach drogowych w roku 2013 zginęło 179 osób, tj. o 43 ofiar mniej niż w roku 2012. W wyniku prowadzonych działań na drogach kujawsko-pomorskiego policjanci ruchu drogowego zatrzymali 8742 kierujących pojazdami po spożyciu alkoholu. W roku 2013 policjanci przeprowadzili ponad 529 tys. badań kierowców, pod kątem sprawdzenia trzeźwości. Miniony rok to również 455 imprez masowych zabezpieczanych przez 16.542 policjantów na terenie całego województwa.

Podsumowanie pracy pionu kryminalnego przedstawił insp. Sławomir Światłowski. Do znaczących sukcesów należy zaliczyć zredukowanie liczby przestępstw do 47 626 co daje o 2886 mniej wszczęć niż rok wcześniej. Miniony rok to spadek przestępstw kryminalnych o 2790 wszczęć mniej niż rok wcześniej. To także mniej kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz kradzieży samochodów. Zanotowano także spadek takich przestępstw, jak rozboje, bójki i pobicia czy uszczerbek na zdrowiu. Wykrywalność przestępstw kryminalnych w roku 2013 osiągnięto na poziomie 53,7%. Działania policjantów przyczyniły się także do spadku ogólnej liczby przestępstw kryminalnych.

Najważniejsze inwestycje związane z modernizacją obiektów policji omówił insp. Wiesław Domański. W roku 2013 kompleksową modernizację przeszedł Komisariat Policji Bydgoszcz-Fordon. Koszt inwestycji wyremontowanego obiektu, w którym pracuje ponad 100 osób, to blisko 2 mln zł. Prace budowlane rozpoczęto w czerwcu 2012 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 940 000 złotych, w większości ze środków Policji, w tym uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 170 000 złotych oraz Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w wysokości 10 000 złotych. W Koronowie otworzono siedzibę komisariatu, który przeszedł kompleksową modernizację. Prace budowlane związane z modernizacja wnętrza rozpoczęto w maju 2013 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 861 057 złotych. Środki pochodziły wyłącznie z budżetu kujawsko-pomorskiej Policji.

W roku 2013 Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy wygrała diament regionu w kategorii bezpieczeństwo w plebiscycie „Diamenty regionu Kujawsko-Pomorskiego” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, „Express Bydgoski” i „Nowości”. Celem konkursu było wyłonienie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy w latach 2007 – 2013 zrealizowała 4 przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do konkursu zgłosiła 2 projekty: „Wdrożenie nowoczesnej platformy teleinformatycznej dla zarządzania bezpieczeństwem publicznym poprzez budowę regionalnego centrum zarządzania sieciami i przetwarzania danych w KWP w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną chroniącą lokalne styki z siecią publiczną Internet” oraz „Termomodernizacja elewacji budynków od strony Placu Wolności z wymianą stolarki oraz docieplenie dachów wraz z wymianą pokrycia na budynkach KPP w Żninie”.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za wkład wniesiony w uzyskane, dobre efekty. I Zastępca Komendanta Głównego Policji podkreślił priorytety działań, jakie stawia przed sobą Policja na najbliższe lata, w tym m.in. wynikające z oczekiwań społecznych doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję na zdarzenie, działania skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach, a także działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

Podczas odprawy uroczyście wręczono nominacje na pierwszy stopień w korpusie oficerskim dla nowo mianowanych na stopień podkomisarza policjantów.

Na zakończenie wiele ciepłych słów i podziękowań za pracę w roku 2013 usłyszeliśmy od Wojewody P. Ewy Mes, która za pośrednictwem komendantów i naczelników skierowała je do wszystkich policjantów garnizonu oraz Szefów Prokuratur Okręgowych z naszego województwa.

(KWP w Bydgoszczy / mg)

Powrót na górę strony