Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci ćwiczą na poligonie NATO

Data publikacji 30.01.2014

Dobiegają końca ćwiczenia zgrywające Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, która pełnić będzie służbę w ramach kontyngentu pokojowego na Bałkanach. Przez miesiąc policjanci poznają specyfikę służby w Kosowie. Jednym z ostatnich punktów były trzydniowe ćwiczenia na poligonie wojsk NATO w Wicku Morskim koło Ustki.

W trakcie zajęć na poligonie policjanci ćwiczyli między innymi rozpraszanie agresywnego tłumu, udzielanie pierwszej pomocy osobom rannym znajdującym się pod odstrzałem oraz wykorzystanie granatów dymnych i gazów łzawiących. Na poligonowej strzelnicy doskonalono natomiast umiejętności strzeleckie z wykorzystaniem broni długiej. Realizmu ćwiczeń dopełniały też koktajle Mołotowa, które już kilkakrotnie były używane przez agresywny tłum, wobec którego interwencje musieli podejmować polscy policjanci w Kosowskiej Mitrowicy.

Policjanci, którzy wyjadą do Kosowa to już 23. zmiana kontyngentu. Organizację i administrację misji prowadzi Unia Europejska. Polscy policjanci stacjonują w bazie w Kosowskiej Mitrovicy. Dowódcą delegowanych policjantów, którzy wyjadą do Kosowa jest mł. insp. Paweł Kurowski, a jego zastępcą – nadkom. Adrian Klejner. Tak jak w poprzednich rotacjach, również i teraz w składzie znajdują się kobiety. Do misji przygotowuje się 113 policjantów i 4 policjantki, które pełnić będą funkcje szefa logistyki, pomocnika szefa kompanii, oficera dyżurnego oraz pielęgniarki.

Państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii cały czas borykają się z konfliktami etnicznymi. Prowincja Kosowo, na terenie której stacjonuje polska Jednostka Specjalna Policji, w lutym 2008 roku ogłosiła jednostronnie niepodległość. Faktu tego w dalszym ciągu nie uznaje Serbia, dla której Kosowo jest integralną częścią serbskiego państwa. Niejednoznaczna sytuacja polityczna jest dodatkowym źródłem konfliktów pomiędzy kosowskimi Albańczykami i Serbami. Dodajmy, że Serbowie stanowią nieco ponad 5 procent ludności, pozostali to w większości osoby albańskojęzyczne.

Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną szkołą policyjną w kraju kształcącą policjantów wykonujących zadania w misjach pokojowych na całym świecie. Ćwiczenia policjantów wyjeżdzających na misję zakończą się w przyszłym tygodniu; wyjazd na Bałkany zaplanowany jest na maj.

(SP w Słupsku / mj)

Powrót na górę strony