Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa w KWP w Poznaniu z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji

Data publikacji 29.01.2014

Nadinsp. Wojciech Olbryś Zastępca Komendanta Głównego Policji wziął udział w odprawie służbowej kierownictwa wielkopolskiej Policji, podczas której podsumowano miniony 2013 rok. Spadła liczba przestępstw kryminalnych, mniej było wypadków na drogach z ofiarami śmiertelnymi. Mieszkańcy Wielkopolski w badaniach społecznych wysoko ocenili swoje bezpieczeństwo.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu we wtorek odbyła się odprawa służbowa kierownictwa wielkopolskiej Policji związana z ocena stanu bezpieczeństwa w 2013 roku. W odprawie uczestniczył nadinsp. Wojciech Olbryś Zastępca Komendanta Głównego Policji, Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski, przedstawiciele Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu i prokuratur okręgowych działających w naszym województwie.

Podczas odprawy insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poinformował o efektach pracy wielkopolskich policjantów w 2013 roku. Ograniczona została przestępczość kryminalna. W 2013 roku wszczęto o pół tysiąca mniej postępowań w sprawach przestępstw kryminalnych. Mniej było zabójstw, zgwałceń, rozbojów, bójek i pobić, włamań, aktów wandalizmu związanych z niszczeniem mienia. Wykrywalność przestępstw kryminalnych była na wysokim poziomie 62,8 procent. Jednym z realizowanych priorytetów było skuteczne zwalczanie przestępstw gospodarczych. W tej kategorii funkcjonariusze pionu PG wszczęli prawie 8 600 postępowań przygotowawczych. Mniej było wypadków śmiertelnych na drogach, a duża aktywność policjantów ruchu drogowego pozwoliła na zatrzymanie ponad 19 400 nietrzeźwych kierowców. Zadania zrealizowane 2013 r. przez policjantów prewencji i ruchu drogowego zaprezentował Pierwszy Zastępca Komenda Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Zbigniew Hultajski. Szczegółowe rezultaty starań policjantów pionu kryminalnego związane z ograniczaniem przestępczości przedstawił insp. Jarosław Rzymkowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.
Podczas odprawy zostały przekazane również informacje o realizacji w 2013 roku budżetu Wielkopolskiej Policji szczególnie w zakresie wsparcia finansowego udzielonego przez samorządy. Dzięki niemu było możliwe zorganizowanie ponadnormatywnych patroli, zakup radiowozów oraz niezbędnego dla pracy funkcjonariuszy wyposażenia. Przedstawiono również informację o zrealizowanych inwestycjach. W minionym roku przeprowadzono kilka projektów iwestycyjno remontowych, dzięki którym znacząco poprawiły się warunku służby policjantów. Przeprowadzono również termomodernizację obiektów z funduszy WFOŚ dzięki czemu znacząco ograniczone zostały koszty eksploatacji budynków.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś podziękował funkcjonariuszom i pracownikom policji za dobrą pracę i zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Wielkopolski. Nadinsp. Wojciech Olbryś podkreślił priorytety działań, jakie stawia przed sobą Policja na najbliższe lata, w tym m.in. wynikające z oczekiwań społecznych doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję na zdarzenie, działania skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach, a także działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

Podziękowania dla policjantów i pracowników cywilnych policji za miniony 2013 rok wyraził Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek. Pani Prokurator Honorata Wałęsa reprezentująca Prokuraturę Apelacyjna w Poznaniu w swoim wystąpieniu także doceniła wysiłek wielkopolskich policjantów w zakresie zwalczania przestępczości.

Podczas odprawy odbyło się także wręczenie rozkazu personalnego dla insp. dra inż. Michała Domagalskiego dotychczasowego Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu. W związku z odejściem na emeryturę Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Romualda Głowackiego nadzorującego pion logistyki, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski wystąpił do Komendanta Głównego Policji o powierzeniu obowiązków na tym stanowisku insp. M. Domagalskiemu. Rozkaz personalny wręczył Nadinsp. Wojciech Olbryś Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Odprawa służbowa była także okazją do wręczenie medalu za zasługi dla Policji płk. dr. Zdzisławowi Małkowskiemu szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu. Wniosek o nadanie odznaczenia w podziękowaniu za współpracę wystosował do Ministra Spraw Wewnętrznych Insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.

(KWP w Poznaniu / mw)

 

Powrót na górę strony