Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lubuscy policjanci podsumowali miniony rok

Data publikacji 31.01.2014

Najniższa w historii województwa lubuskiego liczba ofiar wypadków na drogach, ograniczenie w ciągu 5 lat ilości zdarzeń drogowych niemal o jedną czwartą oraz najwyższy wskaźnik ilości policjantów ruchu drogowego – to niektóre z efektów pracy lubuskiej Policji, zaprezentowanych podczas odprawy służbowej, podsumowującej miniony rok. Uczestniczył w niej Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.

Z prawdziwą satysfakcją Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., nadinsp. Ryszard Wiśniewski mógł relacjonować swojemu przełożonemu efekty ubiegłorocznych działań podległych sobie służb. W piątek /31.01/, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., miała miejsce narada podsumowująca minione dwanaście miesięcy pracy lubuskiej Policji. Wśród zaproszonych na odprawę gości nie mogło zabraknąć Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego, Wojewody Lubuskiego Jerzego Ostroucha, a także gości z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Góry oraz przedstawicieli współpracujących z lubuską Policją służb.

Lubuska Policja w 2013 roku z powodzeniem realizowała priorytety Komendanta Głównego Policji, który podkreślił, że w kraju działaniom naszej formacji towarzyszy wysokie zaufanie społeczne. Nadinsp. Marek Działoszyński zaznaczył jednocześnie, że bieżący rok będzie czasem kontynuacji przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2013-2015. Jako ważny wskaźnik w ocenie pracy Policji przełożony wymienił jednocześnie wyniki opracowań Polskiego Badania Przestępczości, które powinny być ważnym wskaźnikiem, mającym wpływ na planowanie przedsięwzięć.

Istotną część spotkania stanowiło omówienie wyników pracy lubuskich policjantów. Wśród nich podkreślano bardzo dobre efekty działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wskazania potwierdzają taki stan. W ciągu minionych 5 lat liczba wypadków drogowych w regionie ograniczona została prawie o jedną czwartą. Niemal o jedną trzecią spadła ilość śmiertelnych ofiar tych zdarzeń. Jeszcze w roku 2009 r. na naszych drogach ginęło niemal 140 osób. Do końca roku ubiegłego liczba ta zmalała do 94, osiągając najniższą wartość w kraju. Proces ten zbiegł się jednocześnie z systematycznym zwiększaniem liczby policjantów ruchu drogowego, których ilość w ubiegłym roku była najwyższa od trzynastu lat. Gdy do tego dodamy fakt, że policjanci w białych czapkach wykonują rocznie dwanaście razy więcej badań stanu trzeźwości niż w roku 2008, a liczba wypadków powodowanych przez nietrzeźwych użytkowników dróg systematycznie maleje, przedstawia nam się obraz skutecznej a zarazem wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom społecznym lubuskiej Policji.

Działania służb prewencji to jednak nie tylko bezpieczeństwo drogowe. Dzięki zaangażowaniu lubuskich funkcjonariuszy wyjątkowo spokojnie jest na lubuskich arenach sportowych, a takie operacje jak „Przystanek Woodstock” w Kostrzynie n/O stanowią wzór dla organizatorów tego typu imprez w całym kraju. Również efekty działań w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej wskazują, że zadania te realizowane są z wysokim zaangażowaniem. Między innymi dzięki wzorowej współpracy z Prokuraturą w ubiegłym roku uzyskano wysoki wskaźnik zabezpieczania mienia od osób podejrzanych, a wspólna polityka dotycząca odpowiedzialności za czyny popełnione przez nietrzeźwych kierujących oraz troska o zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, przynoszą zamierzone efekty.

Działania Policji powinny wychodzić naprzeciw potrzebom społecznym. Fakt ten podkreślał w swej wypowiedzi Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, który jako cenne narzędzie w nawiązywaniu dialogu społecznego wskazał profesjonalnie przeprowadzane debaty z udziałem przedstawicieli lokalnych środowisk. Jego wystąpienie uzupełnił Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch, który ponownie wymienił pozytywne skutki realizowanego pilotażowo w naszym regionie, a wprowadzonego w życie w całym kraju, programu szacowania ryzyka i przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie. Zwiększenie skuteczności działań lubuskiej Policji w bieżącym roku zdaniem Wojewody będzie możliwe również dzięki uruchomieniu pod koniec roku ubiegłego nowoczesnej siedziby WCPR. Jerzy Ostrouch wyraził przekonanie, że zakończenie tego procesu usprawni skuteczność działania służb, skracając czas oczekiwania na interwencję.

Lubuska Policja w minionym roku i kolejnych latach stawia na rozwój i modernizację. Dzięki efektywnie wykorzystywanym środkom lubuski garnizon Policji jest liderem w realizacji inwestycji służących poprawie infrastruktury i podwyższaniu jakości obsługi interesantów. Kolejne, pozyskane na ten rok fundusze, pozwoliły na rozpoczęcie takich inwestycji jak budowa nowej siedziby KPP w Międzyrzeczu czy gruntowna modernizacja KMP w Zielonej Górze. Już w marcu tego roku w nowej siedzibie KPP rozpoczną też swą pracę policjanci z Nowej Soli. Wśród wymienianych przedsięwzięć nie mogło także zabraknąć udziału lubuskiej Policji w realizowanym przy współpracy KGP ze stroną Szwajcarską programie na rzecz bezpieczeństwa na drogach. Dzięki projektowi trzy lubuskie powiaty w minionym roku uzyskały środki na inwestycje, a lubuscy funkcjonariusze 6 nowoczesnych radiowozów vw passat.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / mg)

Powrót na górę strony