Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada Roczna w SP w Katowicach

Data publikacji 31.01.2014

Podczas narady w Szkole Policji w Katowicach podsumowano działalność jednostki w 2013 r. W organizowanym corocznie spotkaniu udział wziął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler oraz Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Jarosz. Zaproszenie przyjęli również Wicewojewoda Śląski Pan Andrzej Pilot oraz Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa.

W trakcie spotkania Komendant Szkoły insp. Jarosław Kaleta oraz Zastępcy Komendanta: insp. Anna Rosół i insp. Tomasz Miłkowski omówili najważniejsze aspekty funkcjonowania szkoły. Wszyscy zebrani zostali zapoznani z sytuacją kadrową, szczegółowymi informacjami na temat sytuacji finansowej i zadań dydaktycznych, jakie miały miejsce w minionym roku w jednostce.

Rok 2013 to współorganizowane zarówno dla Policji jak i innych organizacji i podmiotów użyteczności publicznej szkolenia, ale również szereg przedsięwzięć profilaktycznych i promujących działalność szkoły tj. „Dzielnicowy Roku”, „Cała Polska czyta dzieciom” czy „Profilaktyka a Ty”. To również kontynuacja postanowień zawartych w porozumieniu pomiędzy prezydentami miast województwa śląskiego odnośnie służb patrolowych pełnionych w wybranych miastach przez słuchaczy szkoły.

Odprawa roczna to czas podsumowań, moment do wskazania obszarów, które wymagają dalszego doskonalenia, to również czas na określenie kierunków działania w nowym roku. Komendant Szkoły wymienił niektóre z naszych planów, które oprócz ciągłego podnoszenia jakości szkolenia przyczynią się do dalszego wzrostu znaczenia Szkoły Policji w Katowicach w województwie śląskim oraz pozwolą na promocję zawodu policjanta i budowania zaufania do naszej formacji.

Za dotychczasową współpracę podziękowali kierownictwu i kadrze szkoły Śląski Komendant Wojewódzki Policji, Wicewojewoda Śląski oraz Wiceprezydent Miasta Katowice, którzy wyrazili nadzieję na jej kontynuację w latach kolejnych.

Głos zabrał również Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler, który podziękował zebranym za całoroczną owocną pracę i przedstawił najważniejsze działania planowane w 2014 roku.

(SP w Katowicach / mj)

Powrót na górę strony