Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna garnizonu zachodniopomorskiego

Data publikacji 04.02.2014

W sali konferencyjnej Izby Skarbowej w Szczecinie 3 lutego 2014 r. odbyła się odprawa roczna zachodniopomorskich policjantów. W naradzie udział wziął zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś, Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, przedstawiciele Sądów i Prokuratur województwa zachodniopomorskiego a poprowadził ją szef zachodniopomorskich policjantów insp. Jarosław Sawicki.

W 2013 roku zachodnipomorscy funkcjonariusze wszczęli 47 436 spraw karnych i jest to o 2 330 spraw mniej niż w roku 2012. Na przestrzeni trzech lat ten spadek jest jeszcze większy, gdyż liczba wszczętych postępowań spadła o 6 017. Oznacza to, że ustawowe zadania Policji  związane z ograniczaniem i zapobieganiem przestępczości w 2013 roku przyniosły efekty. To pokazuje, że ponad 2 330 osób mniej, zostało dotkniętych jakimkolwiek przestępstwem. Natomiast wykrywalność pozostała na podobnym poziomie co rok wcześniej i oscyluje w granicach 70%.

Podsumowując cały miniony rok warto zauważyć, że w kategorii przestępczości kryminalnej odnotowano, podobnie jak rok wcześniej, spadek ich liczby. W 2012 roku było ich 32 482 a w 2013 roku 30 601.

Podczas działań w 2013 roku zachodniopomorscy policjanci odzyskali mienie o wartości ponad 10 mln zł. Ponadto policjanci pracujący na terenie zachodniopomorskiego w ramach prowadzonych postępowań, na poczet przyszłych kar zabezpieczyli mienie warte ponad 8,5 mln zł. W ciągu ubiegłego roku policjanci zachodniopomorskiego zabezpieczyli łącznie ponad 120 kg narkotyków.

Po przestępstwach kryminalnych również na uznanie zasługują działania służb prewencji. W 2013 roku podjęły ponad 333 tys. interwencji oznacza to, że średnio co 95 sekund miała miejsce interwencja Policji. Największa liczba interwencji zaistniała w miejscu publicznym, na drugim miejscu znalazły się interwencje domowe. Policjanci zatrzymali 14 082 sprawców przestępstw na gorącym uczynku. Co niespełna 87 minut zatrzymywana była osoba poszukiwana. Łącznie zatrzymano ich 6 044. Policjanci zabezpieczyli 317 imprez masowych, pracowało przy nich 14 671 policjantów - były w tym 62 mecze piłkarskie, których zabezpieczenie szacunkowo kosztowało ponad 1,8 mln zł. Średnio na zgłoszenie od mieszkańca policjanci reagowali w ciągu 11 minut.

Przy tej okazji warto również wspomnieć o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. W 2012 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego odnotowano 1 407 wypadków drogowych, w których 130 osób zginęło i 1774 osoby doznały obrażeń ciała. W porównaniu do 2013 r. odnotowano wzrost liczby wypadków o 92, oraz wzrost liczby zabitych o 23, również liczba rannych wzrosła o 65.  

W 2013 r. ogółem policjanci ujawnili 5 131 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości. W porównaniu do roku 2012 liczba ujawnionych nietrzeźwych kierujących  była mniejsza o 233. Jednak na uwagę zasługuje znaczący wzrost kontroli stanu trzeźwości. W 2012 roku było ich ponad 437 tys. a w 2013 roku przeprowadzono ponad  517 617.  Dane te mogą dowodzić, że po drogach zachodniopomorskiego porusza się mniej nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego.

W tym miejscu należy również wspomnieć o działaniach prewencyjnych i profilaktycznych zachodniopomorskich policjantów. Z całą pewnością trzeba tu powiedzieć o programie "Bezpieczny senior", "Bezpiecznie nad morze", "Żółta kartka dla sprawcy przemocy", "Profilaktyka oczami młodzieży", "Bezpieczna Szkoła" w ramach której realizowane jest "Policyjne Studium Bezpieczeństwa". Inicjatywy prewencyjne i profilaktyczne skierowane są do osób o zróżnicowanym wieku i o zróżnicowanych zainteresowaniach. Ich realizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia instytucji, którym również zależy na podnoszeniu bezpieczeństwa w województwie m.in. Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W 2012 roku na nagrody i dodatki okresowe dla funkcjonariuszy Policji Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie przeznaczył ponad 8,6 mln zł. Na nagrody dla pracowników przeznaczył ponad milion złotych. Miniony rok, również sprzyjał poprawie warunków pracy i służby. W tym zakresie podejmowano decyzje dotyczące remontów i inwestycji jednostek garnizonu zachodniopomorskiego. Do ważniejszych i większych inwestycji należy zaliczyć zakończenie budowy komendy w Szczecinku  oraz kontynuację budowy w  Stargardzie, Choszcznie i Myśliborzu. Łącznie na inwestycje przeznaczono ponad 34 mln zł na remonty 19 mln zł. Ważnym elementem jest też podpisanie umowy na termomodernizację 23 obiektów za kwotę ponad 54 mln zł.

Na zakończenie odprawy Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jarosław Sawicki za pośrednictwem obecnych Komendantów Miejskich i Powiatowych podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za trud włożony w 2013 roku na rzecz poprawy bezpieczeństwa w województwie. Również za efekty pracy i włożony wysiłek podziękował zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś.

(KWP w Szczecinie / mw)

Powrót na górę strony